Medicinski turizam u Americi

Veliki karipski otok poznat po razvijenom zdravstvu već duže vrijeme njeguje medicinski turizam.

Svestrani medicinski kadar za cjelovit medicinski turizam.

Meksički liječnici iskusni su stručnjaci na području barijatrijske kirurgije. 

Socijalno razvijena zemlja koja privlači stanovnike susjednog SAD-a.

Ugodna destinacija za liječenje i postoperativni oporavak.

Opasna zemlja sa školovanim medicinskim kadrom za najhrabrije turiste.