Antarktika nova meka dijamanata

Antarktika jedan od najtajanstvenijih kontinenta svijeta upravo bih mogao postati glavna meka brojnih znanstvenika i istraživača.
Nalazi se na krajnjem jugu zemaljske kugle, a peti je kontinent po veličini iza Južne Amerike. Njegova površina zauzima oko 15, 000 milijuna km², a često ga zamjenjuju s Arktikom koji se nalazi na sjevernom dijelu zemaljske kugle.

Karakteriziraju ga iznimne hladnoće, jaki vjetrovi, 98%-a prekrivenost snijegom i ledom, a mnogi ga nazivaju i najvećom „pustinjom“ svijeta.
U ekstremno hladnim uvjetima obitavaju životinje i biljke poput pingvina, foki, raznovrsnih algi i lišajeva. Kompleksnije istraživanje započelo tek početkom 19.stoljeća, a danas se malo zna o ovoj ledenoj zoni koja predstavlja izoliranu lokaciju tj. „izolirani svijet“.

Zabranjeno rudarsko istraživanje

Prema sporazumu sastavljenim između 12 zemalja svijeta 1959.godine, zajedničkim snagama i dogovorom zabranjeno je bilo kakva vojna aktivnost ili eksploatacija rudnog bogatstva.

Odlučeno je da će Antarktik ostati zasebna ekozona od koje niti jedna država neće imati značajnije koristi. Cilj ovakvog sporazuma je zaštita okoliša te biljnog i životinjskog svijeta koji uspijeva preživjeti na ekstremnim hladnoćama. Tek 2041. godine moći će se provoditi naprednija istraživanja budući da su sve aktivnost zabranjene do 2041.godine.

dijamanti
 

Bogat izvor kimberlita

Prema najnovijim informacijama australijskih istraživača potvrđena je informacija da je otkriven veliki izvor kimberlita u istočnom dijelu Antarktika.

Za one koji ne znaju kimberlit se nalazi u posebnim vrstama eruptivnih stijena, a nastaje kristalizacijom magme na površini zemlje. Ova stijena specifična je po tome što je jedna od rijetkih koja u sebi može sadržavati dijamante koji su izvor bogatstva u cijelom svijetu.

Minerali koji izgrađuju kimberlit su sljedeći: olivin, sekundarni minerali: bronzit, diopsid, flogopit, perovskit, ilmenit, pirit te dijamant. Sam naziv kimberlita potječe od grada Kimberley u Južnoafričkoj Republici, a poznato je po brojnim rudnicima kao nalazištima dijamanta. Što li nas čeka u budućnosti te da li je Antarktik nova meka istraživača dijamanata i geoloških istraživanja, saznat ćemo uskoro.

Autor: Marina Jakšić

Facebook Like Button