Ayurveda

Drevna indijska medicina koja se služi holističkim pristupom da bi izliječila tijelo.

Ayurveda se zasniva na potrebi stvaranja i održavanja ravnoteže između pet osnovnih elemenata: zraka, vatre, vode, zemlje i etera koji se nalaze u ljudskom organizmu, ali i posvuda oko njega. Tih pet elemenata postoje u svakoj od tri osnovne biofiziološke energije (vatha, pittha i kapha), čiji međuodnos pri začeću određuje novonastalu osobu.

Da bi organizam bio zdrav mora postojati ravnoteža između doshe (osnovne biološke energije), dhatue (sedam tjelesnih elemenata) i malae (otpadne tvari organizma). Ako ove tri skupine nisu u ravnoteži dolazi do loše probave i slabljenja imunološkog sustava. Ako se hrana pravilno ne probavi, taloži se u organizmu, gdje trune i stvara toksine koji su odgovorni za većinu problema.

U Hrvatskoj, kao i u većini zapadnih država, prakticiranje Ayurvede nije zakonski regulirano. O Ayurvedi se mogu saznati osnovne informacije na povremenim tečajevima i predavanjima, dok veću važnost ovoj indijskoj medicini daje tek studij Ayurvede u sklopu Ayurveda centra Somalta . Promicanjem Ayurvede u Hrvatskoj bavi se i udruga Argoya.

NAZIV: AYURDHARMA
ADRESA: Vladimira Nazora 48, Zagreb
AKTIVNOSTI:  ayurvedska marma terapija, reiki, One Brain® kineziologija
KONTAKT: tel.: 09929 77797; e-mail:  daniela@ayurdharma.com

NAZIV: AYURVEDA PREMA
ADRESA: Piščanovec 46, Varaždinske Toplice
AKTIVNOSTI: peterostruko čišćenje, masaže cijelog tijela s uljem, tretmani sa znojenjem, basti, shirodhara, nasya, netra tarpana, marma, raindrop
KONTAKT: tel.: +385 42 633 979

NAZIV: AYURVEDA ZA VAS
ADRESA: Zagreb
AKTIVNOSTI: ayurvedski proizvodi, akupresura
KONTAKT: e-mail:  kontakt@ayurveda-za-vas.com

NAZIV: AYURVEDA WELLNESS STUDIO
ADRESA: Zagreb
AKTIVNOSTI: ayurvedske masaže,, toplinski tretmani i tretmani za ublažavanje bolova, shirodhara, padadhara, nasya, netra tarpana
KONTAKT: tel.: 091-5045-369; e-mail:  zlatko.pulek@t-com.hr

NAZIV: BIO-RAMA
ADRESA: P. Berislavića 48, Virovitica
AKTIVNOSTI:  ayurvedski tretmani, pregledi i konzultacije ayurvedskog liječnika, dijagnostika, kurativne mjere, ayurveda školovanje, prodaja ayurvedskih prizvoda
KONTAKT: tel.: +385/33/730-380; e-mail: biorama@biorama.net

NAZIV: ESSENTIA VITAE – WELLNESS CENTAR 
ADRESA: Ulica Kneza Mislava 9, Zagreb
AKTIVNOSTI: panchkarma terapija čišćenja, ayurveda prehrana
KONTAKT: tel.: [+385] 1 46 123 87; e-mail:  mail@essentiavitae.hr

NAZIV: GANEŠ CENTAR
ADRESA: Hercegovačka 96, Zagreb
AKTIVNOSTI: abhyanga, shirodhara, nasya, pinda swedana, udwarthana, netra tarpana, gandusha, karnapurana, kati basti
KONTAKT: tel.: 01/4638-993; e-mail: ganesa@inet.hr

NAZIV: JOVEES AYURVEDSKA KOZMETIKA
ADRESA: Miševac 14, Trogir
AKTIVNOSTI: ayurvedski kozmetički proizvodi
KONTAKT: tel.: 098/506645; e-mail: info@jovees.hr

NAZIV: LOVRANSKE VILE
ADRESA: Viktora Cara Emina 11, Lovran
AKTIVNOSTI: ayurvedske masaže, pinda sweda, ayurveda stretching, abhyanga shareera, shiroabhyanga, udwarthanam, dhara (shirodhara)
KONTAKT: tel.: +385 51 294 400; e-mail: sales@lovranske-vile.com

NAZIV: LUCELLA D.O.O.
ADRESA: Tuškanova 21, Zagreb
AKTIVNOSTI: prodaja ayurvedskih proizvoda
KONTAKT: tel.: +385 1 465 1163; e-mail:  lucella@zg.t-com.hr

Pripremio: Robert Bertović

Facebook Like Button