Beč se zelenim fasadama bori protiv klimatskih promjena

Više zelenih površina utječe na osjećaj ugode kod građana i podiže kvalitetu života. Zelene površine također pomažu u borbi protiv klimatskih promjena i takozvanog fenomena Urban Heat Islands, tj. temperaturnih razlika između gradova i okolnih naselja.

Kako bi se Grad Beč pripremio za predstojeće ljeto i visoke temperature, gradska služba za zaštitu okoliša (MA 22) pokreće pilot projekt ozelenjivanja 50 fasada unutar bečkog 10. okruga Favoriten.

Moduli ozelenjivanja za potrebe istraživanja bit će postavljeni potpuno besplatno. Jedan modul prekriva osam kvadratnih metara zgrade i košta oko 2000 eura.

Pri postavljanju biljaka na fasade posebna će se pozornost posvetiti upotrebi dugotrajnih i ekološki prihvatljivih materijala, kao i odgovarajućim dimenzijama samih biljaka kako ne bi smetale prolaznicima.

U gusto naseljenim područjima, posebice u prizemljima zgrada, zelene fasade imaju pozitivan učinak na mikroklimu. Za vrijeme ljetnih vrućina zelene fasade smanjuju osjećaj topline za do 13°C. Također smanjuju i gradsku buku za do 10 decibela i pridonose osjećaju sigurnosti, poboljšavaju koncentraciju i produktivnost, te imaju pozitivan učinak na zdravlje ljudi.

„Kako bi pripremili Beč za sve toplija ljeta s ekstremno visokim temperaturama, već nekoliko godina provodimo mjere za ozelenjivanje fasada u grada. U to spadaju i novi moduli za ozelenjivanje fasada.

Oni bi prvenstveno u gusto naseljenim područjima trebali pridonijeti prirodnijem i hladnijem okruženju“, kazala je Ulli Sima, bečka gradska vijećnica za okoliš. Moduli bi kroz jednostavan postupak izdavanja odobrenja trebali biti jednako dostupni javnim i privatnim poduzećima. Time se u budućnosti želi olakšati ozelenjivanje bečkih gradskih ulica.

Uz dopuštenje: Euro Comm (sve fotografije)

Facebook Like Button