Bonton kulture ponašanja

Pjenušac je najbolji poklon s kojim nemožete pogriješiti

Ne znate što pokloniti za rođendan ili neki važan događaj prijatelju, mami iliposlovnom partneru? Mučite se s odabirom butelje vina za šefa ili vašeg prijatelja vinskog znalca?

Božićni običaji diljem svijeta

Upoznajte se sa Božićnim tradicijama karakterističnim za pojedine zemlje diljem svijeta…

Svjetski razgovori

Pitate se kakav je bonton koje države što se tiče komuniciranja?

Bonton kupovanja dijamanta

Dijamant – najmoćniji talisman, simbol sreće i vjernosti u ljubavi!

Poslovni bonton u svijetu

Upoznavanje poslovnog bontona i običaja u različitim zemljama svijeta.

Bonton u restoranu

Poznavanje pravila uljudnog ponašanja i njihova primjena su, kako se danas kaže, u trendu

Savjeti za žene poslovnog svijeta

Bonton i kodeks oblačenja kod poslovnih žena.

Dobri maniri u Mađarskoj

Mađarska, zemlja kulturnih i povijesnih znamenitosti, veliku pažnju pridaje bontonu.

Kultura ponašanja u različitim sredinama

Kako naučiti kulturnu ponašanja u različitim sredinama i nadvladati kulturološke razlike koje se odnose na žene?

Britanski Kraljevski bonton

Protokol i pravila koja se moramo pridržavati kada upoznajemo Britansku kraljevsku obitelj.