Alternativa

Radiestezija

Detektiranje vanjskih zračenja i liječenje štetnih posljedica.

Tradicionalna kineska medicina

Liječiti bolesnika, a ne bolest.

Homeopatija

Vrsta alternativne medicine bazirana na tezi da su tjelesni simptomi samo vanjski izraz unutarnje neravnoteže organizma, s poučkom: slično se sličnim liječi.

Homeopatija u svijetu

Današnji razvoj homeopatije u svijetu možemo zahvaliti njemačkim i američkim liječnicima.