Gledanje dodirom

Izložba „Dodirom kroz stvaralaštvo Nadežde Petrović“ prateća je izložba retrospektive u povodu 150. obljetnice rođenja velike srpske i europske slikarice Nadežde Petrović (1873.- 1915.) koju su organizirale Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ iz Čačka (slikaričin rodni grad) i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka a može se vidjeti u Tiflološkom muzeju u Zagrebu (22.2.-22.3.2024.).

Na izložbi su četiri slike iz četiri karakteristična slikaričina razdoblja: „Bavarac sa šeširom“, 1900. iz „muenchenskog“ razdoblja (1898.-1903.) kada je studirala kod Antona Ažbea, „Prizrenka (Ciganka)“, 1905. iz „srbijanskog“ razdoblja (1903.-1910.), „More“, 1910. iz „pariškog“ razdoblja (1910.-1912.) i „Gračanica“, 1913. iz „ratnog“ razdoblja (1912.-1915.).

Bavarac postavka izlozba

U portretima se prepoznaje snažni ekspresionistički zamah, morski krajolik preciznije siloviti val koloristički ukazuje na fovističko slikarstvo, dok se u prikazu crkvene arhitekture „objedinjuje impresionistička paleta i ekspresionistička snaga izraza“ (Dragan Božović).

Svaku sliku prati zvučni opis i opis na Brailleovom pismu, te tri taktilna prikaza od kojih je na prvom ilustrirana pozadina, na drugom objekt bez pozadine, dok „ treći povezuje prva dva u kompozitni dijagram gdje se na osnovu dubine reljefa razlikuju pozadina, objekt i prednji plan, osim za sliku „Gračanica“ gdje treća prilagodba linijski opisuje konture crkve“(Željka Bosnar Salihagić, Nina Sivec).

Osim spomenute četiri slike i njihove prilagodbe za slijepe i slabovidne osobe, na izložbi se nalazi fotografija spomenika Nadeždi Petrović u Čačku koji je izradio i gradu poklonio Ivan Meštrović.

Nadezda Petrovic Spomenik Ivan Meštović

„Iako sam vrlo zauzet poslovima, a i poodmakao u godinama, ja se vrlo odazivam vašoj želji da napravim jednu Nadeždinu bistu, a to iz razloga što sam bio sa njome kao i sa cijelom njezinom porodicom dobar prijatelj.
Ona to i zaslužuje kao umjetnica i kao neumoran kulturni radnik u našoj sredini.“ otpisao je Ivan Meštović na upit iz Čačka.

„Na temelju sjećanja na Nadeždin lik i fotografija koje je dobio iz Čačka, Meštrović je njezinu figuru do ispod pojasa. Gipsani model iz New Yorka je dopremljen brodom do tadašnje Jugoslavije.

Prenesena je u Zagreb gdje je skulptura izlivena u bronci. U prosincu 1955. godine postavljena je na trg ispred čačanske gimnazije.“(Katarina Simeunović). Na izložbi je također mali gipsani model spomenika (rad učenika Umetničkog odelenja Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku).

Fotografije: Nemanja Mićević

olga-vujovic-200Piše: Olga Vujović
Povjesničarka umjetnosti i komparatistica književnosti

Facebook Like Button