Guercino veliki slikar i uspješan poslovni čovjek

Guercino je nadimak velikog talijanskog slikara kojeg je dobio zbog svoje razrokosti. Giovanni Francesco Barbieri poznatiji kao Guercino barokni je majstor slikarstva, rođen 1591. godine, u malom mjestu Centu, pokraj Ferrare.

 

Tko je Guercino

Guercino je za svoje doba bio avangardni slikar odnosno bio je predvodnik baroknog stila. Iako je Guercino imao formalno obrazovanje, bio je samouki slikar. U slikarskim počecima najveći utjecaj na njegov rad imao je Ludovico Carracci, vodeći slikar bolonjske škole. Svoje prve značajne slike stvara za naručitelje u svom rodnom Centu a ubrzo otvara i svoju školu. Guercino je uspio osmisliti „slikarski jezik“ koji bio na pola puta između Caravaggiovog realizma te klasicizma Guida Renia i Carraccia. Guercinove slike imaju poseban stil izražavanja. Svoje likove on stavlja u prvi plan te im daje emotivni naboj u položaju tijela i izražajnim crtama lica te upravo to predstavlja glavne karakteristike Guercinova stvaralaštva. Boje su mu žive i istodobno snažne. Upravo ovu činjenicu možemo povezati s njegovim rodnim gradom jer je slikarska škola u Centu posebno gajila koloristički izražaj.

 

guercino-slika-1

Na slici „Madona s djetetom“, koja može poslužiti kao sinteza njegovog stila, jasno je vidljivo da je imao živi model, što je značajna odrednica njegovog rada. Guercino u svom pristupu slikarstvu predstavlja protureformaciju. Sakralne scene je smještao u svakodnevicu te ih je interpretirao iz tog kuta gledanja. Zbog prikazivanja realnosti njegov izražaj bio je razumljiv i prihvaćen od strane običnih ljudi.

Ljubiteljima umjetnosti njegov stil je bliži, puno jednostavniji i lakši od Caravaggievog. Većina njegovih radova su sakralne naravi, to su prikazi biblijskih motiva, detalji iz života svetaca, ali je za svoje naručitelje slikao i mitološke likove, prirodu pa čak i karikature. Za svog života naslikao je preko stotinu oltarskih dijela velikog formata, preko četiristo slika te brojne freske. Guercino je bio vrlo plodan slikar a svoje slike stvaraoje velikom brzinom.

Guercino jedno vrijeme svog života boravi i radi u Rimu gdje postiže značajne uspjehe. Između ostaloga radi i portret samog pape Grgura XV. Njegov život u Rimu doveo je do prekretnice u slikanju te nakon toga dramatično mijenja svoj stil. Najznačajnijim njegovim djelom smatra se oltarna slika „Pokop sv. Petronile“, napravljena za baziliku sv. Petra u Rimu. Nakon smrti pape Grgura XV, vraća se u svoj rodni Cento gdje ponovno otvara svoju slikarsku školu. Na tom mjestu ostaje aktivan sve od svoje smrti, 1666. godine.

 

guercino-slika

 

Slikar s prvim službenim cjenikom

Jedna od velikih zanimljivosti o Guercinu je činjenica da je imao cjenik za izradu svojih dijela i to vrlo detaljno razrađen. Prema njemu naručitelji je točno mogli znati koliko će ga naručena slika koštati. Cjenik je sadržavao stavke poput cijene po liku odnosno za broj likova po svakoj slici, posebne cijene su vrijedile za portrete, za sliku cijelog ili samo gornjeg dijela tijela. Imao je i knjigu prihoda i rashoda koju je vodio njegov brat, a u njoj je bilježio sve novčane transakcije. Pomno je čuvao sve ugovore koje je sklapao s naručiteljima i ostalu prepisku vezanu uz njegova djela. Bez te dokumentacije otkrivanje slika slavnog slikara bilo bi puno teže jer je razlika u tehnici i motivima između ranih i kasnijih radova izrazito velika.

 

Način života i rada velikog slikara

Današnji generalni katalog obuhvaća 400 Guercinovih slika, velikih malih, svih formata. Crteže je smatrao svojim osnovnim sredstvom za rad. Nikada ih nije prodavao jer se prema njima nije odnosio kao prema umjetničkim radovima. Crteži su tom velikom majstoru bili instrumenti za rad. No svakako je zanimljivo da je nakn njegove smrti izvršen uvid u inventar te se otkrilo da je u kući imao više od 5000 crteža koji su bili precizno podijeljenji prema sadržaju. U 18. stoljeću nećak engleskog kralja je za svoju kolekciju otkupio 800 Guercinovih crteža.

Detaljno vođena dokumentacija dokazuje da je vodio strogu evidenciju o naručenim slikama, plaćanju predujma za njih, odnosno gotovim djelima za isporuku. Među naručiteljima njegovih dijela su bili europsko plemstvo te španjolski i engleski kraljevi, koji su ga pokušavali pridobiti za dvorskog slikara ali on nikada nije napuštao svoj rodni kraj.

 

guercino-slika-2

Bio je poznat kao izuzetno radišan čovjek koji je živio čistim i urednim životom te se nikada nije ženio. Po svom stilu života bio je čista suprotnost Caravaggiu. U svoje vrijeme Guercino je bio jako priznat i poznat slikar te je iznimno dobro zarađivao. Kada je umro, u dobi od 75 godina, ostavio je tri kuće u nasljedstvo svojim nećacima koji su nastavili bezbrižan život ubirući nasljeđenu rentu.

U svim svjetskim muzejima mogu se naći Guercinova djela, a i dan danas njegovi radovi prisutni su na brojnim aukcijama i postižu vrlo visoke cijene. Među kolekcionarima i sakupljačima umjetnina bolje kotiraju raniji radovi koji postižu i nešto veću cijenu. Kolekcionari i danas njegove radove, podjednako crteže i slike smatraju vrijednim umjetničkim predmetima.

 

Zanimljivosti

> Nedavno je svijet obišla informacija o krađi Guercinove slike Majka Božja sa sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Grgurom iz 1639. godine iz Crkve sv.Vincenta u središtu Modene

> Svjetska izložba Guercinovih dijela počinje u Zagrebu 28. 10.2014. – 31.1.2015. pod nazivom Svjetlo baroka, a zatim se seli u Japan i u SAD. U Japanu su stručnjaci izuzetno emotivno vezani uz ovog slikara i zbog jakog potresa koji je pogodio Cento. Neke slike koje su se nalazile u crkvama za vrijeme potresa bespovratno su oštećene pod utjecajem kiše koja je padala neposredno nakon razornog potresa.

> Ideja o svjetskoj izložbi Guercina je dio sveobuhvatnog plana za obnovu pinakoteke u kojoj su izložena njegova djela. Većina Guercinovih slika koje su smještene u samom Centu je detaljno restaurirana.

Autor: Diana Mikloš
Fotografije: Diana Mikloš

Putovanje u Cento i Feraru omogućio: : Muzej za umjetost i obrt
logo

Facebook Like Button