Hoteli svijeta

Crnogorski hoteli

Mediteranska državica s bogatom ponudom privatnog smještaja.

Španjolski hoteli

Vrlo atraktivna turistička zemlja koja uglavnom privlači putnike mlađe generacije. 

Talijanski hoteli

Vrhunski smještaj s umjereno povoljnim omjerom cijene i usluge.

Albanski hoteli

Ograničena hotelska ponuda i niske cijene smještaja.