Industrijska primjena dijamanata

Dijamanti dimaju široku industrijsku primjenu, počevši od noževa, bušilica pa sve do finih mehanizama.

Dijamant nalazi svoju primjenu i u medicini gdje bi za nekoliko godina sportaši mogli zamjeniti oštećeni zglob onim načinjenog od dijamanta.Dijamanti dimaju široku industrijsku primjenu, počevši od noževa, bušilica pa sve do finih mehanizama.

Dijamanti za industrijsku primjenu, za razliku od onih koji se koriste za izradu nakita, ne trebaju posjedovati karakteristike kao što su visoka prozirnost, savršen rez, karat, boja ili veličina, već su za industrijsku primjenu cijenjene karakteristike kao što su visoka tvrdoća i termalna vodljivost, čak ni veličina nije važna jer se i najsitniji dijamanti mogu iskoristiti.

U industriji se također sve više koriste i umjetni dijamanti koji se proizvode u velikim količinama isključivo za industrijke potrebe.

Postoji mnoštvo načina na koji se dijamanti mogu primjeniti u industriji pa se tako koriste za rezanje tako da se u razne oštrice ugrađuju dijamanti koji na taj način pojačavaju nož. Dijamanti se još mogu ugraditi u vrhove bušilica te tako povećati snagu bušenja. Zatim dijamantna prašina koja se koristi za brušenje i poliranje raznih površina.

Dijamante možemo pronaći i u finim alatima za preciznu gravuru, kao poluvodičku presvlaku za mikročipove, kao optički element u laserima, zatim za izradu visoko kvalitetnih zvučnika (ne zvučnih kutija) pa u izradi mikro ležajeva niskog trenja u malim sustavima kao što su ručni satovi, u mikroelektronici dijamanti se mogu koristiti za odvod topline i tako dalje.

Dijamant je gotovo savršen materijal koji ima široku primjenu ne samo za nakit već se u zahtjevnim industrijskim procesima dijamant pokazao kao jako učinkovit i koristan. U budućnosti možemo očekivati širenje primjene dijamanta na medicinu kao što su razni alati za izvođenje delikatnih operacija ili pak zamislite zamjenske zglobove načinjene od dijamanta koji imaju vijek trajanja dulji od životnog vijeka prosječnog čovjeka.

Više o dijamantima možete pronaći na stranicama : Dijamanti

Fotografija: Sxc

Facebook Like Button