Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach – umjetnik koji je veličao Boga.

Johann Sebastian Bach jedan je od najznačajnijih skladatelja baroknoga doba. Barokno razdoblje obuhvaća period od 1600. do 1750. godine, a dijeli se na rani, srednji i kasni barok. Ovaj nadareni i plodan skladatelj rodio se u Eisenachu 1685.godine, a danas je poznat kao jedan od zlatnih predstavnika barokne glazbe.

VRIJEME ŽIVOTA

Zanimljiva je informacija da je Johann Sebastian Back za vrijeme svog života bio prepoznat i cijenjen kao orguljaš. Tek nakon svoje smrti kako to obično biva njegov rad i dijela postali su prepoznati. On nije bio jedan od glazbenika koji je pokušavao, dapače on potječe obitelji iz koje je poteklo velik broj vrsnih glazbenika. U svojoj mladosti učio je svirati na violini, čembalu i orguljama. Mogli bih reći da je Bach imao težak život. U želji i ostvarenju svojih snova odlazi u Lüneburg, gdje ga podučava tada najpoznatiji orguljaš Njemačke. Svoju smrt i kraj radnoga vijeka dočekao je u Leipzigu gdje umire 1750.godine.

KAKO SU NASTALA ZNAČAJNA DIJELA

Smatra se da su jedna od najznačajnijih dijela nastala upravo za vrijeme Bachova boravka u samostanu. Budući da je svirao različite crkvene stilove i u jednom periodu života bio duhovno orijentiran, mogli bi reći da je taj način života imao utjecaj na njegov život i na stvaranja njegovih dijela koja su danas svjetski poznata. Johann Sebastian Back bio je veliki vjernik i iznimno je poštivao Boga. Njegova glazba veličala je Boga i iskazivala mu veliko poštovanje. Pred kraj života udaljava se od crkvene glazbe i posvećuje se stvaranju sakralne glazbe (koncerte, suite i sonate).

POZNATA DIJELA

Sva poznata dijela koje današnje pučanstvo poznaje, uglavnom je objavljeno nakon Bachove smrti. Na mnogima je radio godinama, a jedne od najpoznatijih su: šest sonata za orgulje, Zbirka od 48 preludija i fuga za klavir, Šest Brandenburških koncerta, Pasija po Ivanu, Pasija po Mateju, Božićni oratorij, Umjetnost fuge, Misa u h-molu i dr.

Autor: Marina Jakšić

Fotografije: Foter

Facebook Like Button