Kanada srce medicinskog turizma

Socijalno razvijena zemlja koja privlači stanovnike susjednog SAD-a.
U Kanadu zbog medicinskog turizma najčešće putuju stanovnici Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci ovdje dolaze jer su medicinske usluge 30 do 60 posto jeftinije, a lijekovi su dostupniji i cjenovno pristupačniji. U prilog toj činjenici ide i veći broj liječnika te medicinskog osoblja po pacijentu.

Ono što sprječava Kanadu da postane pravo središte medicinskog turizma je relativno dugo vrijeme čekanja na željeni postupak. Cijene medicinskih uređaja i novih lijekova konstantno rastu, a njihovo povećanje ne prati i rast fondova javnog medicinskog osiguranja.

Liste čekanja mogle bi se skratiti otvaranjem većeg broja privatnih klinika i bolnica, no tome se protivi lokalno stanovništvo. Kanađani se, naime, boje da će poplava privatnih medicinskih ustanova negativno utjecati na besplatnu zdravstvenu skrb u toj zemlji, s kojom se ponose. Čak i ako to znači dulje čekanje na potrebni medicinski postupak.

KLINIKA: ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL
SPECIJALNOST: ponašanje i razvoj mozga, zdrav život, molekularna i genetska osnova dječjeg zdravlja, onkologija, reproduktivno zdravlje, zdravlje fetusa i novorođene djece
LOKACIJA: Alberta (Heritage Medical Research Building, 3330 Hospital Drive)
KONTAKT: tel.:403.220.6898; e-mail: research4kids@ucalgary.ca

KLINIKA: BC CHILDREN’S HOSPITAL
SPECIJALNOST: dječja kardiologija, mentalno zdravlje djece i mladeži, kritična skrb, endokrinologija i dijabetes, medicinska genetika, neuroznanost, onkologija, hematologija, specijalizirana pedijatrija, kirurgija, trauma
LOKACIJA: Vancouver (4480 Oak Street)
KONTAKT: tel.: 604-875-2345

KLINIKA: BC WOMEN’S HOSPITAL & HEALTH CENTRE
SPECIJALNOST:  zdravlje grudi, ginekološke i reproduktivne zdravstvene usluge, HIV skrb za žene i djecu, osteoporoza, trudnoća, prenatalne usluge, dijagnostika, nutricionizam, fizioterapija, radiologija, respiratorna terapija
LOKACIJA: Vancouver (4500 Oak Street)
KONTAKT: tel.: 604-875-2424

KLINIKA: HOSPITAL MONFORT
SPECIJALNOST: kritična njega, intenzivna skrb, obiteljski centar za porod, kirurgija, odjel za kratkoročnu rehabilitaciju, odjel za mentalno zdravlje, dijagnostika, terapeutske službe
LOKACIJA: Ottawa (713 Montreal Road)
KONTAKT: tel.: 613-746-4621 ext. 2400

KLINIKA: HOSPITAL MOUNT SINAI
SPECIJALNOST: liječenje ovisnosti o nikotinu, pulmonarna rehabilitacija vanjskih pacijenata, laboratorij spavanja, astma, palijativna skrb, alergije, otorinolaringologija, gerijatrija, oftalmologija, pulmonologija
LOKACIJA: Montreal (5690 Cavendish Boulevard)
KONTAKT: tel.: 514.369.2222; e-mail: mlcohen.sinai@ssss.gouv.qc.ca

KLINIKA: HUMBER RIVER REGIONAL HOSPITAL
SPECIJALNOST: dijagnostika, citologija, kontrola zaraze, histologija, hematologija, flebotomija, transfuzija, gastroenterologija, kardiologija, neurologija, ginekologija, gerijatrija/gerontologija, onkologija/palijativna skrb, endokrinologija, kratkoročna rehabilitacija, kemoterapija, nefrologija, opća kirurgija, vaskularna i ortopedska kirurgija, oftalmologija, otorinolaringologija, urologija
LOKACIJA: Toronto (200 Church Street, Weston)
KONTAKT: e-mail: publicrelations@hrrh.on.ca.

KLINIKA: NORTH YORK GENERAL HOSPITAL
SPECIJALNOST: onkologija, dijagnostika, genetika, dugoročna skrb, skrb za majke i novorođenu djecu, medicina i skrb za starije osobe, mentalno zdravlje, kirurgija
LOKACIJA: Toronto (4001 Leslie Street)
KONTAKT: tel.: (416) 756-6000

KLINIKA: OTTAWA HOSPITAL 
SPECIJALNOST: trauma mozga, akutna bol, artritis, audiologija, bihavioralna rehabilitacija, transplantacija krvi i koštane srži, densitometrija koštanih minerala, onkologija, onkološka kirurgija, kronična bol, kolposkopija, citoskopija, kontracepcija, dermatologija, otorinolaringologija, poremećaj u hranjenju, endokrinologija, dijabetes, oftalmologija, gerijatrija, ginekološka onkologija, ginekološki ultrazvuk, hematološka onkologija, hemodijaliza, hiperbarična medicina, HIV/AIDS, zarazne bolesti, litotripsija, zloćudna hipertermija, klinika za menopauzu, mentalno zdravlje, mikrobiologija, multipla skleroza, neonatologija, nefrologija, neuroznanost, nuklearna medicina, opstretrika i ginekologija, skrb o novorođenoj djeci, okupacijsko zdravlje i terapija, oftalmologija, donacija organa i tkiva, ortopedija, palijativna skrb, Parkinsonova bolest, flebotomija, fizioterapija, radijacijska medicina, rehabilitacijski centar, respiratorne službe, tretman za mucanje, kirurgija, muskuloskeletalna rehabilitacija, terapeutska rekreacija, torakalna kirurgija, njega stopala, tuberkuloza, uroginekologija, urologija, vaskularna dijagnoza i kirurgija, upravljanje tjelesnom težinom, zdravlje ženskih grudi
LOKACIJA: Ottawa
KONTAKT: tel.: 613-722-7000

KLINIKA: SCARBOROUGH HOSPITAL
SPECIJALNOST: nefrologija, dijaliza, kardio-respiratorna i kritična skrb, skrb za majke i novorođenu djecu, opća i specijalizirana medicina, specijalizirana gerijatrija, skrb za žrtve seksualnih napada i obiteljskog nasilja, mentalno zdravlje, kirurgija, ortopedija, rehabilitacija, onkološka klinika
LOKACIJA: Scarborough (3050 Lawrence Ave. E.)
KONTAKT: tel.: 416-438-2911

KLINIKA: ST. JOSEPH’S AUXILIARY HOSPITAL
SPECIJALNOST: rehabilitacija, palijativni program, fizioterapija, okupacijska terapija, nutricionizam, zaraze
LOKACIJA: Edmonton (10707 29 AVE NW)
KONTAKT: tel.: (780) 430-9110; e-mail: marilyns@stjosephs.ab.ca

KLINIKA: ST. JOSEPH’S HEALTHCARE; HAMILTON
SPECIJALNOST: nutricionistički odjel, sprječavanje i kontrola zaraze, respiratorna terapija, barijatrijska kirurgija, kirurgija, onkologija, kritična/intenzivna skrb, dijabetes, dijagnostika, gastroenterologija, opća interna medicina, bubrežni i urinalni program, program za mentalno zdravlje i ovisnosti, ortopedija, rehabilitacija, skrb za žene i novorođenu djecu
LOKACIJA: Hamilton (Ontario)
KONTAKT: tel.: (905) 522-1155 ext. 32176; e-mail: president@stjoes.ca

KLINIKA: ST. MARY’S HOSPITAL CENTER
SPECIJALNOST: onkologija, opća kirurgija, oftalmologija, gerijatrija, obiteljska medicina, nefrologija, fizioterapija, okupacijska terapija, audiologija
LOKACIJA: Montreal (St. Mary’s Hospital Center, 3830 Lacombe Avenue)
KONTAKT: tel.: (514) 345-3511; e-mail: mlcohen.sinai@ssss.gouv.qc.ca

KLINIKA: ST. MICHAEL’S HOSPITAL
SPECIJALNOST: onkologija, pedijatrija, kritična skrb, dijebetes, kardio-vaskularne bolesti, mentalno zdravlje, gerontologija, trauma i neurokirurgija, zdravlje žena, neurologija, ortopedija, reumatologija. HIV/AIDS
LOKACIJA: Toronto (30 Bond Street)
KONTAKT: tel.: 416-360-4000

Pripremio: Robert Bertović

Facebook Like Button