Koncert „Les sons se répondent“

„Les sons se répondent“ (Slivaju se zvuci), stih preuzet iz pjesme „Suglasja“ Charlesa Baudelairea, izražava koncepciju ovog programa u kojem se izmjenjuju djela iz različitog vremena, kulturnih konteksta i estetike koji, približeni slušanju, razgovaraju kako preko analogija i referenci, tako i putem kontrasta.

Od inventivnog nadahnuća Antonija Vivaldija, preko onog melodijskog inspiriranog belcantom Amilcarea Ponchiellija (posebno poznatog po opernoj produkciji), dolazimo do našeg doba, sa solima za obou Bruna Bettinellija i dva pijanistička djela. Jedan od njih jedan je preuzet iz ciklusa Prés Stefana Gervasonija.

franco-venturini

Drugi, Natura viva con glissandi IV Franca Venturinija, ima intenciju prevladati fizičku prirodu klavira, kao da se umjesto tipkama svira kao gudački instrument, klizenjem po žicama, koje stvara mikrotonalne intonacije i tako obmanjuje slušnu percepciju.

Ovom talijanskom udjelu kontrast daju tri ikone francuske glazbe s prijelaza iz devetnaestog u dvadeseto stoljeće: od klasicizma/romantizma s novim estetsko-zvučnim perspektivama Francisa Poulenca i Camillea Saint-Saënsa (čiju stogodišnjicu smrti obilježavamo ove godine), sve do potpuno nove koncepcije glazbenih stilema u novim pristupima harmoniji i boji zvuka Claudea Debussyja.

Izvođači su Marika Lombardi i Franco Venturini.

Marika Lombardi diplomirala je obou na konzervatoriju G. Verdi u Milanu, kod maestra Sergia Possidonija. Od 1988. živi u Parizu, predaje na više konzervatorija, njeguje svoju koncertnu aktivnost i umjetnička je voditeljica pariškog Festivala oboe.

Franco Venturini diplomirao je klavir na Konzervatoriju “B. Maderna” u Ceseni, a svoj rad je posvetio komponiranju, uglavnom suvremene klasične i elektronske glazbe.

Uz dopuštenje: Abeceda komunikacije (sve fotografije)

Facebook Like Button