Kostarika – sjajno mjesto medicinskog turizma

Ugodna destinacija za liječenje i postoperativni oporavak.
Mala srednjoamerička država tijekom zadnjeg desetljeća proširila je svoju turističku ponudu te uz eko-turizam počela nuditi i medicinski. Većina klijenata stiže iz SAD-a i Kanade, ali sve ih je više i iz Europe.

Zdravstveni sustav Kostarike Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) rangirala je iznad SAD-a. Da se ne radi isključivo o bolnicama namijenjenim strancima dokazuje i podatak da je WHO procijenio očekivano trajanje života domaćeg stanovništva godinu dana duže od stanovnika SAD-a. Unatoč tome cijene medicinskih usluga su u prosjeku 50-70 posto niže nego u SAD-u, a nema ni liste čekanja za operacije.

Kostariku zovu i Švicarska Srednje Amerike zbog prirodnih ljepota kojima ta zemlja obiluje. Plaže na Tihom Oceanu i uz Karipsko more te vulkanski lanci što se njome prostiru rezultirali su područjima sa raznolikim mikroklimatskim uvjetima povoljnima za postoperativni oporavak. Politički stabilna i s niskom stopom kriminala, Kostarika posebno njeguje obiteljski turizam, što se vidi i u bolnicama koje često imaju brojne pedijatrijske odjele.

KLINIKA: 20/20 
SPECIJALNOST: oftalmologija, LASIK, napredna kirurgija katarakta, transplantacija rožnice, keratokonus i intrankornealni prsteni.
LOKACIJA: San José ( 125 mts sur, de Canal 7, Sabana Oeste)
KONTAKT: tel.: (506) 2203 2020

KLINIKA: BARIATRICS AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY
SPECIJALNOST: barijatrijska kirurgija, laparoskopija, laparoskopski popravak bruha, laparoskopska kirurgija debelog crijeva i rektuma, laparoskopska kirurgija žućnog mjehura
LOKACIJA:  San Jose (5th Floor Medical Tower CIMA Hospital)
KONTAKT: tel.: (506)2208-1515; e-mail: info@bariatricscr.com

KLINIKA: BIBLICA
SPECIJALNOST: alergologija, kardiologija, kardiovaskularna kirurgija, dermatologija, elektrofiziologija, endokrinologija, endokirurgija i laparoskopska kirurgija, gastroenterologija, gastrointestinalna kirurgija, opća medicina, gerijatrija i gerontologija, ginekologija i opstetrika, onkologija, homeopatija, hiperbarična medicina, infektologija, intenzivna skrb, interna medicina, mikrobiologija, neonatologija, nefrologija, neumologija, neurologija, neurokirurgija, nutricionizam, onkološka kirurgija, oftalmologija, optometrija, oralna i maksilofacijalna kirurgija, ortopedija, otorinolaringologija, palijativna skrb, pedijatrija, peridontoza, fizioterapija i rehabilitacija, radiologija, reumatologija, terapija govornih smetnji, urologija periferna vaskularna bolest
LOKACIJA: San Jose (Avenida 14)
KONTAKT: tel.: (506) 2522-1000; e-mail: info@clinicabiblica.com

KLINIKA: CENTRO FECUNDAR
SPECIJALNOST: transfer gameta između jajnika, intramaternična inseminacija, laporaskopija, kriobanka gameta
LOKACIJA: San José
KONTAKT: tel.: (506) 2208-8419; e-mail: centrofecundar@hotmail.com

KLINIKA: HOSPITAL CATOLICA
SPECIJALNOST: bronhoskopija, probavna endoskopija, hemodinamika, klinički laboratorij, kardiološki laboratorij, neurološki laboratorij
LOKACIJA: Guadalupe, Goicoechea
KONTAKT: tel.: (506) 2246-3000; e-mail: callcenter@hospitallacatolica.com

KLINIKA: HOSPITAL CIMA
SPECIJALNOST: alergologija, audiologija, kardiologija, torakalna kardiovaskularna kirurgija, barijatrijska kirurgija, kardiovaskularna kirurgija, gastroenterološka kirurgija, opća i maksilofacijalna kirurgija, oftalmološka kirurgija, ontokoška kirurgija, pedijatrijska kirurgija, koloproktologija, dermatologija, endokrinologija za odrasle i djecu, gastroenterologija, gerijatrija i gerontologija, opća ginekologija, onkološka ginekologija, ginekologija i opstetrika, hematologija, infektologija, pedijatrijska imunologija, obiteljska medicina, opća medicina, interna medicina, nefrologija, neurokirurgija, pedijatrijska neurokirurgija, oftalmologija, ortopedija, ortopedija i traumatologija za djecu i odrasle, otorinolaringologija, pedijatrija i neonatologija, podologija, proktologija, onkološka radioterapija , reumatologija, urologija
LOKACIJA: Escazú, San José
KONTAKT: tel.: +506 2208-1000

KLINIKA: HOSPITAL DR. MAX PERLATA
SPECIJALNOST: opekline, frakture, ozlijede, dijabetes, hipertenzija, trovanje, okupacijsko zdravlje
LOKACIJA: San Jose
KONTAKT: tel.: (506) 2550-1999; e-mail: info@hmp.sa.cr

KLINIKA: HOSPITAL NACIONAL DE NINOS ‘DR. CARLOS SÁENZ HERERRA’
SPECIJALNOST: rehabilitacija posljedica celebralno-vaskularnih ozljeda, rehabilitacija posljedica dječje celebralne paralize, posljedica amputacije, muskularne distrofije, fraktura, dječje paralize
KONTAKT: tel.: (506) 22-22-01-22

KLINIKA: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL
SPECIJALNOST: pedijatrija, ginekologija i opstetrika, kirurgija, intenzivna skrb, interna medicina, oftalmologija, dermatologija, kardiologija
LOKACIJA: Orlando Arce Carvajal, Contralor de Servicios, Heredia
KONTAKT: tel.: (506) 2562-8100; e-mail: info@hmp.sa.cr

KLINIKA: UNIBE
SPECIJALNOST: interna medicina, ginekologija i opstetrika, kirurgija, opća medicina, imunologija, endoskopija, elektrokardiogram, ekokardiogram, nutricionizam, fizioterapija, optometrija, psihologija
LOKACIJA: San Jose
KONTAKT: tel.: (506) 2297-6300; e-mail: info@clinicaunibe.com

Pripremio: Robert Bertović

Facebook Like Button