Estetska medicina u Africi

Sjevernoafrička meka estetskog turizma.

Povećanje grudi i safari? U ovoj zemlji samo je nebo granica.

Stručan medicinski kadar i niske cijene zahvata prizivaju korisnike iz cijeloga svijeta.