Prekomjerna težina

Prekomjerna težina = alarmantno zdravstveno stanje.

Pretilost je danas svakako globalni epidemiološki problem djece i odraslih, a učestalost pretilosti je u svijetu u porastu. Pretilost uzrokovana prehranom s velikim udjelom masti je povezana s povećanim rizikom za kronične bolesti, uključujući i kardiovaskularne bolesti, određene vrste raka, dijabetesa, hiperlipidemije i hipertenzije.

Hiperlipidemija predstavlja porast vrijednosti kolesterola i/ili triglicerida u krvi, uz niske vrijednosti HDL-kolesterola, što vodi ka aterosklerozi. Ovaj poremećaj metabolizma masti, sve češće nazivan dislipidemija, je u neprekidnom porastu.

Rezultati brojnih studija navode na to da je promijenjeni lipidni profil učestali nalaz u pretilih osoba. Najučestaliji su nalazi povišenog ukupnog kolesterola, povišenih serumskih triglicerida, povišenih razina LDL i VLDL-kolesterola te smanjene razine HDL-kolesterola.

Mehanizam nastanka dislipidemije povezane s debljinom nije u potpunosti objašnjen, ali se čini da je u pretilih osoba povezan s povećanim stvaranjem VLDL čestica. Naime, povećana zaliha kolesterola u jetri, nastala kao posljedica njegove povećane sinteze u pretilih osoba, potiče stvaranje VLDL čestica, a uz to debljina može rezultirati porastom sinteze visoko aterogenih čestica LDL, te sniženjem razine zaštitnih HDL-a uslijed veće aktivnosti lipoproteinske lipaze koja povećava katabolizam HDL-a.

Drugim riječima prekomjerna težina značajno mijenja mehanizam metabolizma masti u tijelu, te je organizam primoren uspostaviti novu ravnotežu lipidnih čestica koja je izrazito nefiziološka i time štetna.

Prema tome, prekomjerna težina predstavlja ozbiljan problem koji se treba početi sustavno rješavati kako bi se izbjegle sve moguće daljnje zdravstvene komplikacije i time sačuvala kvaliteta života kao i optimalno zdravstveno stanje.

Tekst: Nikola Roca, magistar nutricionizma
Fotografija: Shutterstock

Facebook Like Button