Reiki u Japanu i SAD-u

Blagodati neiscrpne energije – od budističkih vježbi do komercijaliziranog Zapada.

Reiki se okvirno može podijeliti na dvije struje: tradicionalnu japansku metodu koju je 1922. stvorio Mikao Usui, te njenu zapadnu i pojednostavljenu varijantu. I dok je prva stvorena spontano tijekom izvođenja budističkih vježbi ovog Reiki majstora, potonja je razvijana planski pod paskom Usuijevog učenik Chujiroa Hayashija i Hawayo Takate.

Zapadna varijanta Reikija naglasak stavlja na liječenje, dok je tradicionalna japanska metoda mnogo šira te se smatra vrstom holističke terapije koja istovremeno djeluje na fizičkom, mentalnom, emocionalnom i duhovnom planu. Načini polaganja ruku u svrhu liječenja u japanskom Reikiju, primjerice, daleko su brojniji i kompliciraniji nego u zapadnoj verziji.

Gospođa Takata upoznala je Zapad s Reikijem 1937. godine kada je na Havajima počela otvarati klinike za liječenje bolesti tom metodom. Nakon toga počela je putovati Sjedinjenim Američkim Državama te liječiti i podučavati druge. Sve do 90-tih, ona je praktički bila jedini izvor o Reikiu na Zapadu, a do 70-tih nije nikoga inicirala u treći, najviši stupanj. Uvijek je naglašavala važnost naplaćivanja Reiki usluga, a posebno su skupi bili treninzi i inicijacija u više stupnjeve.

Postoje razne podgrupe, a i brojne kontroverze glede Reikija. Tako je na primjer Američka udruga za rak navela da ne postoje znanstveni podaci koji bi podržali tvrdnje da Reiki može pomoći u tretmanu raka ili bilo koje druge bolesti. Slično tvrdi i američki Centar za komplementarnu i alternativnu medicinu.

NAZIV: INTUITIVE REIKI HEALER
ADRESA: 549 Clairmont Road  Suite 208, Decatur Ga, SAD
AKTIVNOSTI: intuitivno liječenje Reikijem
KONTAKT: tel: 404-903-8164; e-mail:  rennickjanine@yahoo.com

NAZIV: JAMES DEACON’S REIKI PAGES 
ADRESA: SAD
AKTIVNOSTI: master-level Reiki izlječitelj po zapadnom Reiki sustavu
KONTAKT: e-mail: rlei_ki@yahoo.com

NAZIV: JAPAN HOLISTIC REIKI ASSOCIATION
ADRESA: 1-2-5 Takamiya, Minami-ku,Fukuoka city,Fukuoka-ken, Japan
AKTIVNOSTI: neprofitna organizacija za popularizaciju Reikija kao sredstvo liječenja
KONTAKT: tel.: 81-92-531-3266; e-mail:  info@japan-reiki.org

NAZIV: NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
ADRESA: NCCAM Clearinghouse, P.O. Box 7923, Gaithersburg, MD, SAD
AKTIVNOSTI: pružanje informacija o Reikiju i drugim alternativnim oblicima liječenja
KONTAKT: tel.: 1-888-644-6226; e-mail:  asunam@msn.com

NAZIV: OASIS REIKI DOJO
ADRESA: South Florida, SAD
AKTIVNOSTI: tradicionalno japansko Reiki liječenje
KONTAKT: tel.: (954) 661-HAND (4263)

NAZIV: REIKI WEBSTORE 
ADRESA: 21421 Hilltop St., #28, Southfield, MI, SAD
AKTIVNOSTI: on-line prodaja knjiga, DVDova i ostalih stvari u vezi Reikija
KONTAKT: tel.: 248-948-8112; e-mail:  info@reikiwebstore.com

NAZIV: REIKI WITH TRUST LLC
ADRESA: P.O. Box 1377, Burlington, SAD
AKTIVNOSTI: liječenje reikijem na daljinu
KONTAKT: e-mail:  info@reikiwithtrust.com

NAZIV: THE INTERNATIONAL CENTER FOR REIKI TRAINING 
ADRESA: 21421 Hilltop Street, Southfield, Michigan, SAD
AKTIVNOSTI: Reiki tečajevi, on-line prodaja Reiki materijala
KONTAKT: tel.: (800) 332-8112; e-mail:  center@reiki.org

NAZIV: THE REIKI FOUNDATION
ADRESA: OSAKA, JAPAN / Rev. Junnen Asunam Pope
AKTIVNOSTI: prenošenje učenja i povijesti Reikija
KONTAKT: tel.: 080 6137 3038; e-mail:  asunam@msn.com

NAZIV: THE SECRET OF REIKI 
ADRESA: SAD
AKTIVNOSTI: Reiki tretmani i podučavanja
KONTAKT: e-mail obrazac na stranici

NAZIV: TRADITIONAL JAPANESE REIKI SOCIETY
ADRESA: 393 Vanadium Road, Pittsburgh, PA, SAD
AKTIVNOSTI: autentičan Reiki trening i terapija
KONTAKT: tel.: (724) 544-1746

Pripremio: Robert Bertović

Facebook Like Button