Sahagun, pola puta Puta svetog Jakova

Danas sam u Sahagunu, geografski to je polovica Puta svetog Jakova. I u Santuario de la Pelegrina dobio sam Carta Peregrina, potvrdu da sam prešao taj dio Puta svetog Jakova.

Piše: Ivica Bota

ivica-bota-63 ivica-bota-62

ivica-bota-64

ivica-bota-65

ivica-bota-68

Facebook Like Button