Šetnja daruvarskom crkvenom rutom – prvi dio

Pri spomenu grada Daruvara, što vam prvo padne na pamet? Pivo? Toplice? Česi? Dvorac? Perivoj? Sve to u njemu možete sresti, vidjeti ili popiti, no postoji jedna zanimljivost kojom se malo koji grad može podičiti, a to je pet sakralnih zdanja različitih konfesija sagrađenih duž iste prometnice.

Silazak s uzvisine na kojoj je sagrađen dvorac osnivača grada, grofa Antuna Jankovića, vodi na Trg kralja Tomislava gdje se nalaze dvije crkve, katolička i pravoslavna. Na kraju Trga počinje Ulica Stjepana Radića na čijoj su desnoj strani poredane još tri crkve ili preciznije, kapela i dvije crkve.

daruvar-crkva-1

Iako udaljenost od prve do pete crkve nije velika, ipak ću razdvojit „obilazak“ u dvije ture i u ovom ću tekstu ostati na glavnom daruvarskom trgu.

Katolička crkva posvećena je Presvetom Trojstvu i mada se 1764. uzima kao godina izgradnje, Miloslav Sohr tu godinu pripisuje narodnoj predaji i prema kanonskoj vizitaciji (1810.) smatra 1770. godinom gradnje („Daruvar, urbanističko – graditeljski razvoj grada“, Jednota u Daruvaru,2012.).

Nadsvođena kupolom sa svjetlarnikom i opremljena jakom religijskom simbolikom, ova je barokna centralna građevina sagrađena kao dvorska kapela, iako je bila čak 200 metara udaljena od dvorca (što je neobično). Takav položaj pripisuje se kasnijoj gradnji dvorca (1771.-1777.), ali i Jankovićevoj namjeri da kapela postane javnim vjerskim objektom.

daruvar-crkva-2

Zbog sve brojnijeg katoličkog stanovništva, kapela doživljava brojne dogradnje (dva bočna tornja 1818., svetište 1866., visoki ulazni toranj 1892.) i unutarnja preuređenja. Nakon nekog vremena ne razmišlja se više samo o dodatnom proširenju već o izgradnji nove crkve na lokaciji stare, ali to sprječava Zemaljsko povjerenstvo za umjetničke i historijske spomenike.

Nakon završetka Prvog svjetskog rata ponovo se planira proširenje crkve radi čega je nabavljen Bolleov projekt no financijska sredstva su „uslijed inflacije izgubila svoju vrijednost te zbog nepovoljne političke situacije, do planirane izgradnje nikada nije došlo.“

Nove orgulje (1925.) Venceslava Holuba, novi luster, dodatne skulpture i „interijer razmjerno kvalitetno oličen u duhu klasicizma 18. stoljeća (…) pa je crkva dobila atmosferu vremena u kojem je izgrađena “ stvorili su nove uvjete koji mogu udovoljavati potrebama brojnog pučanstva.

Sohr svojom analizom pokazuje koliko su preinake crkvenog prostora išle na uštrb prvotne zamisli, ali usprkos svemu crkva Presvetog Trojstva je još uvijek izuzetno zanimljiva i dopadljiva. Stubištem se od katoličke crkve spušta na središnji gradski trg na čijoj se lijevoj strani nalazi pravoslavna crkva Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog Sabora odnosno 318 bogonosnih Otaca, uzdužna građevina čija je os okomita na trg i na čijem ulazu stoji 36 metara visok toranj.

daruvar-crkva-3

Sohr u svojoj knjizi pomnom analizom pokušava odrediti godinu gradnje, pa iako prihvaća da bi mogla biti 1756., dvoji je li se radilo o drvenom zdanju ili je ova današnja „zidana tvrdim materijalom“ nastala već tada.

Dvojbi doprinosi i veliki ikonostas (42 ikone) iz 1793. čije barokne stilske odlike daju naslutiti da je bio naručen upravo za ovu crkvu (postoje naznake da je današnja crkva sagrađena između 1870. i 1884. što Sohr pobija).

U konačnici Sohr razrješava dvojbu: „Iz ove cjelokupne analize možemo zaključiti sljedeće : godine 1756. sagrađena je drvena crkva, koja je na početku devedesetih 18. stoljeća zamijenjena zidanom.“

I ova crkva je također doživljavala intervencije (posljednji veći zahvat bio je 1923.), ali „domišljata“ konstrukcija prostora u zoni zvonika, činjenica da „spada u tek nekoliko sačuvanih objekata sagrađenih u 18. Stoljeću“ te da svojim visokim tornjem dominira ne samo trgom već cjelokupnom vizurom grada, svrstava je na Listu zaštićenih dobara.

I za kraj usputna napomena šetačima: pravoslavna crkva je uvijek otvorena, a ulazak u katoličku treba „uvrebati“.

Fotografije: Predrag Uskoković

olga-vujovic-200Piše: Olga Vujović
Povjesničarka umjetnosti i komparatistica književnosti

Facebook Like Button