Svjetsko tržište dijamanata

Dijamantima se trguje po cijelom svijetu, a najpoznatija trgovačka središta su Antverpen, Tel Aviv, Johannesburg i Bombaj, ali još uvjek De Beersova Grupa drži većinu svjetskog tržišta dijamanata što im omogućava reguliranje potražnje za dijamantima osiguravajući tako stalan trend rasta potražnje i shodno s tim i rasta cijena dijamanata.

Godišnje se u svijetu proizvede oko 160 milijuna karata “sirovih” dijamanata što nosi tržišnu vrijednost od oko 12 milijardi dolara. Takvi dijamanti se razvrstavaju u kategorije te se dalje obrađuju, a samo najkvalitetniji se koriste za izradu nakita pa tako čak 80 posto svjetskog tržišta dijamantima čine upravo ti visokokvlaitetni obrađeni dijamanti.

Trgovanje dijamantima proširilo se na cijeli svijet, ali ipak postoje središta u kojima se najviše trguje ovim vrijednim kamenčićima.

Antverpen je tako najpoznatije središte za trgovanje dijamantima, a poznati su također i Bombaj, Johannesburg i Tel Aviv. U zadnje vrijeme se probijaju nova zanimljiva središta na tržište dijamantima kao što su Rusija, SAD pa čak i Kina koja posljednjih nekoliko godina bilježi trend rasta ulaganja u dijamante.

Unatoč tome još uvijek se čini kako čak 80 posto svjetskog tržišta dijamantima drže De Beersova Grupa te ostali veliki proizvođači dijamanata kao što su Grupa Alrosa, Grupa Rio Tinto i BHP Billiton Grupa.

Za razliku od ostalih dobara kojima se trguje u svijetu, dijamanti drže relativno stabilnu cijenu što se djelomično može pripisati De Beersovoj dominaciji na tržištu pa samim time i lakoćom reguliranja cijene dijamantima.

Kako je to moguće? Jednostavno rečeno ekonomija funkcionira na temeljima ponude i potražnje pa tako De Beers u slučaju da proizvede previše dijamanata nego što tržište traži jednostavno smanji proizvodnju dok tržište ponovo ne postane “gladno” i traži nove dijamante. Generiranje potrebe za dijamantima u svijetu također zabilježava trend rasta od oko 5% godišnje, što dijamantima osigurava sigurnu budućnost na tržištu još jedan duži period.

Više o dijamantima možete pronaći na stranicama : Dijamanti

Slika: shutterstock

Facebook Like Button