Dobrodošli!
Wish svojim korisnicima pruža pristup mnoštvu različitih sadržaja, koji uključuju čitanje, gledanje i komentiranje objavljenih članaka i fotografija, te drugih interaktivnih dodataka. Wish zadržava pravo ukidanja pojedine usluge ili kategorije, promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja koji su njegov sastavni dio bez prethodne najave. Wish nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da će usluge Wisha uključivati i reklame, obavijesti te poruke trećih strana (sponzora). Wish se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati radnjom korisnika / posjetitelja stranice. U tom smislu:
Korisnicima nije dozvoljeno:
  • Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone
  • Širenje rasne netrpeljivosti, govora mržnje, te bilo kakav uvredljiv, vulgaran, pornografski i prijeteći sadržaj
  • Lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  • Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koja su zaštićena autorskim pravom
  • Svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži računalne viruse i slične datoteke i programe
  • Objavljivanje, slanje i razmjena materijala za koje korisnik zna da su lažne, i mogu naštetiti drugim korisnicima stranice

Wish zadržava pravo ukloniti takav sadržaj sa svojih stranica i ukinuti korisnički račun bez prethodne najave.

Sadržaj na stranici zaštićen je autorskim pravima, i kao takav ne smije se reproducirati i dijeliti u komercijalne i ine svrhe bez izrazitog pristanka Wish portala/vlasnika. Sadržaji Wisha dostupni su za individualno korištenje pojedinaca uz poštivanje autorskih i vlasničkih prava svakoga korisnika.

Unatoč pažljivom unosu podataka, zadržavamo pravo na greške u tehničkom, tekstualnom i cjenovnom opisu na ovoj stranici.

U sklopu stranice Wish upućuje korisnike na dodatne informacije u vidu drugih internetskih stranica kreiranih od trećih strana (linkovi). Wish nema nadzor nad tim stranicama i podacima objavljenim na njima te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane uz njih.

Wish nije odgovoran ni za sadržaj stranica oglašivača koji se reklamiraju na internetskoj stranici www.wish.hr

Wish ne jamči točnost podataka objavljenih u komentarima korisnika, porijeklo ili kvalitetu tog sadržaja.

 

 

Pravila Nagradnog natječaja

Priređivač Nagradnog natječaja je Portal Wish.hr sa sjedištem u Zagrebu, Boškovićeva 7, OIB: 18516064920. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije nužna kupnja ili uplata bilo koje vrste.

Članak 1.
U Nagradnom natječaju u trenutku objave na Wish.hr portalu mogu sudjelovati sve osobe koje, u trenutku sudjelovanja, imaju 18 ili više godina te iste automatski pristaju na ovaj Pravilnik objavljen na stranici Wish hr, dostupan za čitanje u Uvjetima korištenja. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju radnici, službenici i direktori Portala Wish.hr iz Zagreba, kao Priređivača Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila Nagradnog natječaja, a koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

Članak 2.
Sudionici se prijavljuju za sudjelovanje u Nagradnom natječaju putem stranice www.wish.hr. U procesu prijave za sudjelovanje Sudionik pristaje na sva pravila propisana ovim Pravilnikom, a sam mehanizam pojedinog Natječaja biti će uklopljen u aktualni objavljeni Nagradni natječaj. Sudionik pristaje poslati svoje podatke (ime, prezime, adresu te adresu elektroničke pošte). Priređivač se može služiti unesenim podacima kako bi sudioniku dostavio nagradu.

Članak 3.
Ukoliko sadržaj koji korisnik unese ne odgovara pravilima aktualnog Natječaja, Priređivač zadržava pravo da takav sadržaj ukloni te po potrebi sudionika diskvalificira iz nagradnog natječaja. Sadržaj koji Sudionik unosi Priređivač može koristiti u promotivne svrhe na stranici www.wish.hr te na Facebook stranici Portala Wish.hr: https://www.facebook.com/Wish.hr

Članak 4.
Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na stranici www.wish.hr ili na Facebook stranici www.facebook.com/wish.hr.

Članak 5.
Priređivač ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje onih Sudionika koji predstavljaju vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi te sadržaj koji vrijeđa ili ugrožava na bilo koji način ostale Sudionike ili Priređivača te poduzeti sve zakonske aktivnosti koje predviđa Zakon Republike Hrvatske. Sav učitani sadržaj (fotografija, video materijal ili tekst) koji nije autorski također će biti uklonjen.

Članak 6.
Nagrada će biti dostavljene dobitniku na njihovu osobnu adresu ili ako se od strane Priređivača odredi drugačije, dobitnik će biti obaviješten o mogućnostima preuzimanja nagarde, a prema podacima koje su sami dostavili. Nagradu može preuzeti isključivo osoba koja je navedena kao dobitnik.

DODATAK:
Ukoliko je dostava nagrade u roku od mjesec dana bila pokušana biti uručena dobitniku dva puta, a on je nije preuzeo Priređivač više nije dužan nagradu dostavljati.

Članak 7.
Priređivač nije odgovoran za eventualne promjene podataka koje je dostavio Sudionik, e-mail adrese ili poštanske adrese Sudionika. U slučaju da se obavijest o nagradi vrati pošiljatelju s napomenom da dostavu nije moguće izvršiti Priređivač će dobitnika e-mailom, koji je sam Sudionik upisao kao kontakt, obavijestiti o dobitku i naknadnom roku za podizanje nagrada (7 dana od dana primitka obavijesti). Ukoliko nagrada ni nakon tog roka ne bude preuzeta natjecatelj gubi pravo na osvojenu nagradu.

U slučaju da se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete ili da je na neki drugi način povrijedio pravila Nagradnog natječaja nagrada mu neće biti dodijeljena.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 8.
Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač, njegovo društvo-majka, podružnice i s njime povezana društva, njegove oglašivačke i promotivne agencije, Facebook Inc., te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu Sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od navedenog. Priređivačevi žigovi, materijali sadržani na stranici www.wish.hr, uključujući video sadržaje, fotografske i grafičke sadržaje, te sva druga robna ili uslužna imena ili slogani ili logotipi sadržani na stranici, čine intelektualno vlasništvo Priređivača, naznačenih pojedinaca ili Priređivačevih dobavljača ili davatelja licencije te ih nije dopušteno reproducirati, imitirati ili koristiti, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog dopuštenja nositelja prava.

Članak 9.
Priređivač i njegove agencije neće odgovarati za prekide ili nedostupnost u radu mreža, servera, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetske stranice, telefonskih ili drugih veza, za dostupnost ili greške u komunikaciji ili kvarove računala, telefona ili kabelskog prijenosa ili linija ili tehničke greške, niti za kvarove računalnog hardvera ili softvera ili telefona, za tehničke greške ili poteškoće ili druge greške bilo koje vrste, kako ljudske, tako i mehaničke, elektroničke ili mrežne, niti za netočan prihvat bilo kojeg podatka vezanog za Nagradni natječaj ili neuspješan prihvat ili gubitak takvog podatka. Priređivač i njegove agencije neće odgovarati za bilo kakve netočne podatke, prouzročene bilo od strane korisnika internetske stranice, bilo od strane opreme ili nastale uslijed programiranja povezanog s ili korištenog tijekom Nagradnog natječaja; te ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, kvar ili kašnjenje u radu ili prijenosu, kvar komunikacijskih linija, krađu ili uništenje ili neovlašten pristup internetskoj stranici, neovlaštene izmjene ili hakiranje internetske stranice. Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, diskvalificirati bilo koji račun/osobu za koju se utvrdi da je neovlašteno utjecala na ili je remetila odvijanje Nagradnog natječaja ili je postupala s namjerom prijetnje, pogrde ili maltretiranja drugih osoba i Priređivača ili je na bilo koji drugi način ometala odvijanje Nagradnog natječaja. Priređivač i njegove agencije neće odgovarati za štetu nastalu računalu sudionika ili bilo koje druge osobe, a koja šteta je povezana s ili je nastala uslijed sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili preuzimanja ili kopiranja sadržaja s internetske stranice ili uporabe internetske stranice. Ako, iz bilo kojeg razloga, a prema slobodnoj ocjeni Priređivača, ne bude moguće odvijanje Nagradnog natječaja prema planu, zbog zaraze računalnim virusom, računalnog crva, buga, neovlaštenog mijenjanja, hakiranja, neovlaštene intervencije, prijevare, tehničke greške ili drugog uzroka koji, prema slobodnoj ocjeni Priređivača, uzrokuje greške ili utječe na provođenje, sigurnost, pravednost, poštenje ili uredno vođenje Nagradnog natječaja, Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, otkazati, okončati, izmijeniti ili privremeno zaustaviti Nagradni natječaj ili bilo koji njen dio te utvrditi druge dobitnike među sudionicima koji su ispunjavali uvjete prije nego je takva radnja poduzeta ili postupiti na drugačiji način koji Priređivač bude smatrao pravednim i pravičnim. Uporaba bilo kakvih naprava za automatiziranje dodavanja je zabranjena.

Sudionici neće učitavati sadržaj koji uključuje bilo kakav nezakonit ili uvredljiv sadržaj. Priređivač zadržava pravo iz natječaja diskvalificirati bilo koju osobu za koju, prema svojoj slobodnoj ocjeni, utvrdi da je povrijedila bilo koje pravilo ovog Pravilnika.

Članak 10.
Priređivač će obrađivati osobne podatke sudionika koji su mu dani i/ili su mu postali dostupni u vrijeme Prijave, isključivo u svezi s provođenjem Nagradnog natječaja i sudjelovanjem u istom, a u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka te Priređivačevim Pravilima o privatnosti.

Članak 11.
Sva prava su pridržana. Na ova Pravila te na Nagradni natječaj primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Pravilima ništetna ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na valjanost ostalih uvjeta sudjelovanja. Za sve sporove nastale iz ili u svezi s istima bit će isključivo nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 12.
Priređivač nagradnog natječaja je Portal Wish.hr, sa sjedištem u Zagrebu, Boškovićeva 7. Sudionici su upoznati s time da svoje podatke daju Priređivaču. Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi Nagradnog natječaja upućuju se Priređivaču, a ne Facebooku. Podaci koje sudionici daju koristit će se samo na način predviđen Priređivačevim Pravilima o privatnosti.

Članak 13.
Priređivač zadržava pravo promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI
Materijal koji je preuzet s interneta smatra se javno dostupnim, ukoliko nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi s autorskim pravima na određeni materijal, povreda autorskih prava je učinjena nenamjerno. Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa stranice.