Ciljevi EU do 2020.godine

Znate li koji su tematski ciljevi Europske Unije u koje će ulagati do 2020. godine?

Fondovi EU kojima će se najviše ulagati u razvojne projekte u Hrvatskoj kada postane zemlja članica su Eruopski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i Kohezijski fond.

Kako bi svaki od fondova najučinkovitije mogao doprinijeti rastu i definiranim ciljevima, Europska Unije odredila je jedanaest tematskih ciljeva, tj. prioritetnih područja ulaganja. To su:

1. Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
2. Informacijske i komunikacijske tehnologije, olakšani pristup te poboljšanje korištenja i kvalitete ICT tehnologije
3. Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
4. Gospodarstvo temeljeno na niskoj emisiji CO2 u svim sektorima
5. Prilagodba klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i učinkovitost resursa
7. Održivi promet te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže
8. Zapošljavanje i mobilnost radne snage
9. Socijalno uključivanje i borba protiv siromaštva
10. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
11. Institucionalni kapaciteti i učinkovita javna uprava

Samo oni projekti koji doprinose nekom od navedenih ciljeva moći će ostvariti financiranje iz EU fondova. Stoga je iznimno važno u planiranju i razvoju vlastitih projekata voditi računa opodručjima i vrstama projekata koji će biti prihvatljivi za financiranje. Ukoliko projekti nisu utemeljeni na strategijama (EU, nacionalnim, lokalnim…) neće moći ostvariti financiranje iz EU fondova.

U idućem članku možete očekivati detaljnije informacije o vrstama projekata koji će bitiprihvatljivi za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Slike: Sxc
Tekst; Marija Tufekčić

Facebook Like Button