Medicinski turizam

Češka

Zemlja koja je zadnjih godina postala ozbiljniji konkurent na tržištu medicinskog turizma.

Poliklinika Lege artis

Poliklinika Lege artis prva u Hrvatskoj primjenjuje sve metode suvremenih operacija vena.

Gamma knife

Najsuvremeniji aparat za liječenje tumora mozga.

Srbija

Centar medicinskoga turizma u zemljama istočne Europe.

Indija

Indija se nalazi među pet vodećih zemalja medicinskog turizma u svijetu.

Argentina

Svestrani medicinski kadar za cjelovit medicinski turizam.

Hong Kong

Specijalizirane zdravstvene usluge po povoljnim cijenama.

Italija

Medicinska destinacija za onkološke tretmane i složene pedijatrijske postupke.

Turska

Na raskrsnici svjetova ova zemlja privlači i medicinske turiste s raznih strana.

Novi Zeland

Medicinski turizam s fokusom na ortopediju, kardiologiju i urologiju.