Glavna obilježja kohezijske politike EU

Cilj je europske kohezijske politike postizanje harmoničnog, ujednačenog i održivog razvoja te jačanje gospodarske i socijalne kohezije Unije.

EU kohezijska politika je politika ulaganja. Ona podržava stvaranje novih radnih mjesta, konkurentnost, gospodarski rast, poboljšanu kvalitetu života i održivi razvoj.
Kohezijska politika je također izraz EU solidarnosti s manje razvijenim zemljama i regijama, koncentrirajući sredstva na područja i sektore gdje se mogu postići najveći učinci odnosno najveći napredak i rast. Kohezijska politika ima za cilj smanjiti značajne ekonomske, socijalne i teritorijalne nejednakosti koje postoje između europskih regija. Smanjivanje i uklanjanje tih razlika jača jedinstveno europsko tržište, povećava njegovu efikasnost i konkurentnost.

Kohezijska odnosno regionalna politika je s aspekta utjecaja na razvoj regija i ulaganja u regionalne razvojne projekte najznačajnija politika Europske unije. Ogleda se to u iznosu financijskih sredstava kojima raspolažu instrumenti/fondovi kohezijske politike. Naime, u razdoblju 2014 – 2020 regionalna politika raspolaže s 376 milijardi Eura. Ova su sredstva raspoređena u Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond (ESF), Kohezijski fond te novi financijski instrument Connecting Europe Facility.

Regionalna ili kohezijska politika najznačajnija je EU politika s aspekta pomoći zemljama članicama u realizaciji razvojnih projekata. Naglasak i prioritet europske kohezijske politike za naredno programsko razdoblje je postizanje ciljeva europske strategije Europe 2020, a to je pametan, održiv i uključiv rast.

S tim u vezi poticat će se i financirati projekti ulaganja u ljudski kapital, obrazovni sustav i programe, programe obuke, cjeloživotno obrazovanje, snaženje znanja i vještina ljudi, posebice mladih kako bi se čim lakše integrirali u tržište rada odnosno kako bi se olakšala njihova upošljivost. Programi modernizacije tržišta rada, restrukturiranja i prekvalifikacije, diversifikacija djelatnosti u gospodarstvu. Također, financirat će se projekti u zdravstvu, održivost socijalnog sustava, borba protiv socijalne isključenosti i siromaštva.

Razina razvoja hrvatskih regija omogućava korištenje europskih fondova i ulaganja EU pomoći u široki raspon aktivnosti i projekata. Međutim, preporuka je slijediti EU prioritete i pripremati projekte koji jačaju gospodarstvo i zapošljavanje, posebice pomoć malim i srednjim poduzetnicima, potiču inovacije i inovativne pristupe na svim razinama, nove tehnologije, brinu o okolišu i klimatskim promjenama, štede resurse i energiju. Poželjni projekti regionalne i lokalne države su oni koji potiču i pomažu poduzetnicima u takvim projektima.

Projekti jačanja znanja i vještina, jačanja upošljivosti ljudi, posebice, s aspekta zapošljivosti rizičnih kategorija stanovništva (mladi, žene, stariji), koji će pomoći njihovoj većoj društvenoj uključenosti i zaposlenosti. Strateški pristup planiranju lokalnog razvoja te partnerski odnosu sa svim zainteresiranim stranama (gospodarstvo, znanost, obrazovanje, nevladine udruge, građani) nešto je što će se, od strane europskih fondova, posebno vrednovati i nagrađivati.

Fotografija: Shutterstock
Tekst; Marija Tufekčić

Facebook Like Button