Kostarikanske marine

Zemlja nacionalnih parkova i rezervata koja razvija ekskluzivni nautički turizam.

Kostarika je malena zemlja na uskome dijelu Srednje Amerike, na mjestu gdje pacifičku i karipsku obalu dijeli samo uski vulkanski pojas. Rezultat toga brojna su različita mikroklimatska područja, što se očituje i u činjenici da se preko 30 posto teritorija Kostarike nalazi u raznim nacionalnim parkovima i rezervatima. To je privuklo mnoge turiste, pa stoga i ne čudi da je upravo u toj zemlji nastao ekoturizam.

Pristajanje u kostarikanskim marinama je za sada još relativno jeftino, pa se tako za jednu noć plaća i od 5 pa sve do samo 2.50 američkih dolara. Mjesečne tarife su od 285 do 385$. Unatoč tome, lokalne su marine dobro opremljene svime potrebnim za nautičare. Moguće je i unajmiti, pa i kupiti brod.

Iako se Kostarika ne može pohvaliti velikim brojem marina, postojeće ubrzano povećavaju kapacitete i obogaćuju sadržaj, namjenjen uglavnom nautičarima jače platežne moći. Umjesto masovnog, Kostarika će se očito u budućnosti okrenuti ekskluzivnijem tipu nautičarskog turizma.

MARINA: BANANA BAY 
LOKACIJA: 08° 37 N / 83° 09 W
KAPACITET:  vezovi za brodove do 40 m duljine i 6.5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 011-506-2775-0838; e-mail: info@bananabaymarina.com

MARINA: FISH HOOK & LODGE 
LOKACIJA: 8° 37’17” N / 83° 9’6” W
KAPACITET:  20 vezova za brodove do 45 m duljine
KONTAKT: tel.: 011-506-2-775-1624; e-mail: https://marinas.com/contact_marina?id=15492

MARINA: LAND SEA SERVICES 
LOKACIJA: 8° 38′ N / 83° 11′ W
KAPACITET:  8 vezova za brodove
KONTAKT: tel.: 011-506-2775-1614; e-mail: landsea@racsa.co.cr

MARINA: LOS SUENOS  
LOKACIJA: N 09 38’920 / W 084 40’008
KAPACITET:  200 vezova za brodove do 60 m duljine
KONTAKT: tel.: 011-506-2630-4000; e-mail: info@LSRM.com

MARINA: PAPAYAGO
LOKACIJA: 10° 38’14.695” N / 85° 39’16.954” W
KAPACITET:  180 vezova za brodove do 70 m duljine
KONTAKT: tel.: 011-506-2690-3600; e-mail: concierge@marinapapagayo.com

MARINA: PEZ VELA 
LOKACIJA: 9°25’34″N / 84°10’5″W
KAPACITET:  100 vezova za brodove
KONTAKT: tel.: 011-506-2775-0838; e-mail: info@MarinaPezVela.com

Pripremio: Robert Bertović

Facebook Like Button