Medico

Raznovrsna medicinska i estetska ponuda na riječkoj adresi.
Zadovoljstvo pacijenta našom uslugom primarni nam je cilj – reći će vam ljubazni djelatnici poliklinike  Medico koja je osnovana 1991. godine od strane prim. dr. Milana Blaževića – kao druga privatna zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj. Pravilo medicinske izvrsnosti te pristupa svakom pacijentu zasebno neka su od temeljnih postulata ove ustanove, koja je s godinama rasla, stasala i širila svoju paletu usluga.

Danas zapošljava 15 liječnika, inženjera medicinske biokemije, nekolicinu inženjera medicinske radiologije, mnoštvo sestara, laborante i administrativno osoblje. Ovdje se pružaju usluge iz područja dermatologije, venerologije, gastroenterologije, pulmologije, kardiologije, ortopedije, ginekologije i s mnogih drugih medicinskih područja. Opremljena je suvremenom medicinskom i dijagnostičkom opremom za brzo i kvalitetno obavljanje niza pretraga.  Štoviše, slogan poliklinike glasi – U jednom danu, na jednom mjestu.

U sklopu poliklinike nalazi se i dnevna bolnica s operacijskom dvoranom u kojoj se vrše liječenja u lokalnoj ili općoj anesteziji. Dakako, tu vam je na raspolaganju i širok spektar estetskih zahvata lica i tijela, koja se provode pod nadzorom iskusnog dr. Nine Vidasa – specijalista opće i plastične kirurgije. Plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju usavršio je u svjetski poznatim klinikama, kao i kroz rad s domaćim i inozemnim stručnjacima. Aktivno sudjeluje na kongresima iz plastične kirurgije, a licenciran je i za rad na svim vrstama medicinskih lasera.

KIRURG: DR. NINO VIDAS
SPECIJALNOST: kirurgija lica i tijela
KLINIKA: MEDICO
LOKACIJA: Rijeka (Agatićeva 8)
KONTAKT: tel.: 051 263 109; e-mail: komunikacije@basler-oz.hr

Facebook Like Button