Politika konkurentnosti

Da li znamo što politika konkurentnosti EU donosi malom i srednjem poduzetništvu?

Budući je sektor malog i srednjeg poduzetništva posebno apostrofiran u svim programskim, horizontalnim i sektorskim dokumentima EU, te je i s aspekta razvoja hrvatskog gospodarstva
najzanimljiviji, ovdje ćemo posebnu pozornost posvetiti upravo ovom važnom segmentu gospodarstva.

Kriteriji koje poduzeće mora ispunjavati da bi bilo u kategoriji srednjih poduzetnika u EU su broj zaposlenih, godišnji promet i/ili visina kapitala. Dakle, poduzeće da bi ga se smatralo srednjim poduzetnikom mora imati manje od 250 zaposlenih – obavezan uvjet, te promet manji od 50 milijuna Eura i/ili kapital manji od 43 milijuna Eura. Mala i mikro poduzeća imaju niže granice u svim kategorijama.

Poseban napor potreban je u promicanju razvoja malih i srednjih poduzeća jer su značajan izvor ekonomskog rasta i zapošljavanja. Stvaranje uvjeta za procvat malih i srednjih poduzeća dio je EU strategije rasta i zapošljavanja.

Europska unija ima važnu ulogu u jačanju potencijala rasta MSP-a uključujući i kroz ciljano korištenje sredstava EU proračuna. Aktivnosti u ovom području koncentrirane su na rješavanje i uklanjanje najvažnijih tržišnih nedostataka koji limitiraju rast MSP-a, a to su ograničen pristup financijskim izvorima i pomoć MSP-evima u potpunom iskorištavanju prednosti ogromnog potencijala europskog jedinstvenog tržišta.

EU proračun pomoći će osigurati prijeko potrebno financiranje ulaganjem u kapital i davanjem kredita putem korištenja inovativnih financijskih instrumenata. Osim toga EU proračun poduprijet će široki raspon aktivnosti koje potiču razvoj malih i srednjih poduzeća na europskoj razini. Ove aktivnosti zajedno pridonijet će i značajnom rastu broja MSP-a.

U budućim programima potpora u obzir će se uzimati specifični interesi malih i srednjih poduzetnika. Posebno, budući financijski okvir odražavat će potrebe sudjelovanja MSP-a u programima dodjele potpora na način da osigura pojednostavljenu proceduru, smanji troškove sudjelovanja i ubrza proceduru dodjele kako bi se olakšalo korisnicima EU pomoći.

Europska je komisija slijedom toga pripremila “Competitiveness and SMEs Programme” – COSME program koji će se koncentrirati na mjere poticanja dinamičnijih i međunarodno konkurentnijih malih i srednjih poduzetnika.

U idućem članku saznat ćete nešto više o COSME programu…

Fotografija: Foter

Facebook Like Button