Prioritetna područja Hrvatske za EU

Znate li u koja su prioritetna područja u Hrvatskoj u koja će EU usmjeriti sredstva iz EU fondova?

Kao dio pripreme Partnerskog sporazuma između Europske unije i Hrvatske u tijeku je aktivan dijalog oko definiranja prioriteta za ulaganja europskih sredstava u Hrvtsku u razdoblju 2014- 2020.

Donosimo ključna područja koja su za Hrvatsku identificirana kao prioritetna i u koja će biti usmjerena većina sredstava iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU.

Najveći izazovi pred Hrvatskom nalaze se u sljedećim područjima:
1. Nerazvijenost čimbenika koji osiguravaju rast gospodarstva temeljen na znanju i
nedovoljna povezanost tih čimbenika rasta
2. Visoka nezaposlenost posebice mladih, nedovoljno učinkovit obrazovni sustav i teška
socijalna situacija
3. Neadekvatna zaštita okoliša, očuvanje prirodnih resursa i nasljeđa, kao i prilagodba na
klimatske promjene
4. Neučinkovita javna uprava na središnjoj i lokalnoj razini, kao i slaba uključenost civilnog
društva i socijalnih partnera.

Projekati čije će aktivnosti doprinositi pozitivnoj promjeni u okviru ova četiri područja bit će
prihvatljivi za financiranje iz različitih EU izvora financiranja. Konkretnije, to će vjerojatno biti
projekti koji su usmjereni na:
• jačanje konkurentnosti gospodarstva, tj. jačanje inovacija kroz pametne specijalizacije,
poticanje modernizacije i konkurentnosti poduzeća, poboljšanje prometne i ICT
infrastrukture
• povećanje uključenosti u tržište rada (posebice žena, starijih i dugotrajno nezaposlenih),
kvalitetnijeg obrazovanja i stjecanja vještina koja udovoljavaju potražnji na tržištu rada,
cjeloživotno obrazovanje, smanjenje siromaštva
• očuvanje zdravog okoliša i zaštitu prirodnih resursa posebice kod upravljanja otpadom
i vodama, zaštite bioraznolikosti i voda, gradnje zelene infrastrukture, unapređenja u
ribarstvu i poljoprivredi i sl.
• jačanje administrativnih kapaciteta i učinkovitosti javne uprave, uključivanje civilnog
društva i socijalnih partnera

U idućem članku očekujte informacije o jedanaest tematskih prioriteta Europske unije u koja su sumjerena sva sredstva EU fodnova.

Slike: Sxc
Tekst; Marija Tufekčić

Facebook Like Button