Singapurske marine

Azijsko zračno i pomorsko prometno središte u gradu-državi.

Singapur je država-otok na na južnom kraju Malajskog poluotoka, s položajem gotovo na samom ekvatoru. Sastoji se od 63 otoka od kojih je glavni spojen s kopnom preko dva velika mosta. Singapur je glavno međunarodno transportno čvorište u Aziji, i u njemu se sastaju svi glavni zrakoplovni i pomorski putevi.

Singapurska luka druga je po tonaži tereta u svijetu. Zbog toga su vode oko Singapura izrazito prometne i potreban je dodatan oprez pri plovidbi. Marine u Singapuru su sve moderne i luksuzno opremljene, znatno bolje od marina u okolnim zemljama.

Klima je vruća i sparna tijekom cijele godine, a zimi su česte i obilne padaline. U Singapuru nema tropskih oluja i vjetrovi su uglavnom blagi, a nije rijetko da uopće nema nikakvog vjetra.

MARINA: CHANGI SAILING CLUB 
LOKACIJA: 1° 23′ N  / 103° 58′ E
KAPACITET:  150 vezova za brodove do 25 m duljine i 8 m gaza broda
KONTAKT: tel.: +65 6545 2876; e-mail:  enquiry@csc.org.sg

MARINA: KEPPEL BAY 
LOKACIJA: 1° 15′ N / 103° 48′ E
KAPACITET:  186 vezova za brodove do 85 m duljine i 9 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 6303 8448; e-mail: enquiry@marinakeppelbay.com

MARINA: ONE°15 CLUB SINGAPORE 
LOKACIJA: 1° 14.8′ N  / 103° 50.40′ E
KAPACITET:  270 vezova za brodove do 35 m duljine i 4.7 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 65 6305 6988; e-mail:  stay@one15marina.com

MARINA: RAFFLES
LOKACIJA: 1° 20.6623′ N / 103° 38.0574′ E
KAPACITET:  200 vezova za brodove do 100 m duljine i 9 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 6861 8000; e-mail: recept@rafflesmarina.com.sg

MARINA: SAFYC CHANGI 
LOKACIJA: 1° 19.1409′ N / 104° 1.4892′ E
KAPACITET:  60 vezova za brodove do 12 m duljine
KONTAKT: tel.: 6758 3032

MARINA: SENTOSA COVE 
LOKACIJA: 1° 14.7′ N / 103° 50.4′ E
KAPACITET:  650 vezova za brodove
KONTAKT: tel.: 6275 9088

Tekst: Robert Bertović; Neale Cousland / Shutterstock.com (naslovna fotografija)

Facebook Like Button