Ulaganje kroz Europski fond

Europski fond za regionalni razvoj podupire jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji kroz smanjenje ekonomskih razlika među regijama najvećim dijelom putem ulaganja u infrastrukturu i fizički kapital.

ERDF pomaže regionalni i lokalni razvoj te, obzirom na financijski kapacitet i mogući raspon ulaganja ovog fonda, najznačajnije treba doprinijeti svim prioritetima krovne europske strategije Europe 2020 za pametan održiv i uključiv rast.

U razdoblju 2014 – 2020 ERDF na raspolaganju ima 183 milijarde Eura od čega se 122,7 milijardi Eura odnosi na pomoć slabije razvijenim regijama, 21,9 milijardi prijelaznim regijama, 26,6 milijardi razvijenim regijama te 11,9 milijardi za teritorijalnu suradnju.

Područja i piroriteti ulaganja ERDF-a

Područja u koja će se ulagati putem ERDF-a su sljedeća:
• Proizvodne investicije koje stvaraju i čuvaju radna mjesta, a putem izravne pomoći malim i srednjima poduzetnicima
• Investicije u infrastrukturu koja osiguravaju osnovne usluge za građane u području energije, zaštite okoliša, prometa te informacijske i komunikacijske tehnologije
• Investicije u društvenu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu
• Jačanje razvojnih potencijala kroz pomoć regionalnom i lokalnom razvoju, istraživanjima i inovacijama. Ove mjere uključuju:
o Investicije u opremu i infrastrukturu
o Potpora i usluge za poduzetnike, posebice male i srednje
o Potpora javnim istraživačkim i inovacijskim ustanovama, investicijama u tehonologiju te primijenjenim istraživanjima u poduzećima
o Povezivanje, suradnju i razmjenu iskustava između regija, gradova te relevantnih društvenih, ekonomskih i čimbenika u zaštiti okoliša
• Tehnička pomoć.

Fotografija: Shutterstock
Tekst; Marija Tufekčić

Facebook Like Button