Slovenija

Planinsko okruženje za kvalitetan postoperativni oporavak turista.
Položaj Slovenije u samom srcu Europe čini ju lako dostupnom za putovanja. Tipične turističke atrakcije su planinski i seoski turizam, a njima se u zadnje vrijeme pridružuje i medicinski. Slovenska udruga za medicinski turizam procjenjuje da godišnje oko 30 000 stranaca dolazi koristiti slovenske medicinske usluge, te da u prosjeku ostave oko 1,169 eura po osobi.

Većina bolnica u Sloveniji su javne, ali ima i sve više privatnih klinika, od kojih su najpoznatije one za ortopedsku i sportsku kirurgiju. Osjetno niže cjene nego u Zapadnoj Europi, te kvalitetna zdravstvena usluga u politički i gospodarski stabilnoj zemlji osnove su na kojima Slovenija gradi svoj medicinski turizam.

Kada se tome pridodaju relativno velike površine još netaknute prirode (oko 54% zemlje je prekriveno šumom) i 15 prirodnih ljekovitih toplica, dobiva se sjajno mjesto za postoperativni oporavak. Većina Slovenaca govori engleski, a i njemački jezik je dosta raširen. Većina cijena, od prijevoza do smještaja je niža nego u Zapadnoj Europi.

KLINIKA: ARTHRON – INSTITUTE FOR JOINT AND SPORTS INJURIES
SPECIJALNOST: artroskopski operativni zahvati (koljeno, rame, gležanj, lakat), individualno organizirana fizioterapija, kolaborativni pristup, specifičan sportski i okupacijski trening, pliometrijski trening
LOKACIJA: Celje (Cesta na Dobrovo 39)
KONTAKT: tel.: +386 41 654 330; e-mail:  info@arthron.si

KLINIKA: ARTROS (http://www.artros.si/)
SPECIJALNOST: ortopedija, sportske ozljede, artroskopska operacija,
LOKACIJA: Ljubljana (Tehnološki park 21)
KONTAKT: tel.: 01 518 70 63

KLINIKA: GENERAL HOSPITAL IZOLA 
SPECIJALNOST: kirurški odjel, opstetrika i ginekologija, laboratorij za kliničku kemiju i hematologiju, centar za transfuziju
LOKACIJA: Izola (Polje 40)
KONTAKT: tel.:+386 5 6606 299

KLINIKA: HOSPITAL GOLNIK 
SPECIJALNOST: palijativna skrb, intenzivna skrb, dijagnostika, endoskopija, radiologija, klinički laboratoriji, tuberkuloza
LOKACIJA: Golnik 36, Golnik
KONTAKT: tel.: +386 4 25 69 100; e-mail: kopa.tajnistvo@klinika-golnik.si

KLINIKA: INSTUTE OF ONKOLOGY LJUBLJANA
SPECIJALNOST: dijagnostika, kirurgija, radijacijska onkologija, medicinska onkologija, rehabilitacija, epidemiologija i registar za rak
LOKACIJA:  Ljubljana (Zaloška cesta 2)
KONTAKT: e-mail:  info@onko-i.si

KLINIKA: ORTHOPEDIC SPECIALTY HOSPITAL VALDOTRA 
SPECIJALNOST: ortopedska ambulanta, neurofiziološka ambulanta, endoprotetika, kirurgija kičme, artroskopska kirurgija, kirurgija stopala, fizioterapija, dijagnostika,
LOKACIJA: Ankaran (Jadranska cesta 31)
KONTAKT: tel.: (05) 66 96 100; e-mail:  info@ob-valdoltra.si

KLINIKA: SUGICAL SANATORIUM ROŽNA DOLINA 
SPECIJALNOST: interna ambulanta, kirurška ambulanta, tjelesna terapija, dijagnostika, abdominalna kirurgija i proktologija, ortopedija, vaskularna kirurgija, rekonstruktivna kirurgija, laserska dermokirurgija, okulistika
LOKACIJA: Ljubljana (Rožna Dolina IV/45)
KONTAKT: tel.: +386 1-47-79-400; e-mail:  info@kirurski-sanatorij.si

KLINIKA: UNIVERSITY MEDICAL CENTRE LJUBLJANA
SPECIJALNOST: interna medicina, kardiologija, vaskularne bolesti, plućne bolesti i alergije, nefrologija, endokrinologija, dijabetes i metaboličke bolesti, gastreonterologija, hematologija, reumatologija, hipertenzija, intenzivna interna medicina, kardiovaskularna kirurgija, abdominalna kirurgija, neurokirurgija, traumatologija, torakalna kirurgija, urologija, kirurška intenzivna njega, pedijatrijska kirurgija i intenzivna njega, kirurška infekcije, neuropsihologija, neurologija, vaskularna neurologija i intenzivna terapija, rehabilitacija, ginekologija, perinatologija, humana reprodukcija, pedijatrijska endokrinologija, dijabetes i metaboločke bolesti, pedijatrijska nefrologija, pedijatrijska kardiologija, pedijatrijska alergologija, reumatologija i klinička imunologija, neonatologija, pedijatrijske pulmonarne bolesti, pedijatrijska onkologija i hematologija, otorinolaringologija i cervikofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedska kirurgija, zarazne bolesti, dermatovenerologija, okupacijska, prometna i sportska medicina, rehabilitacija, nuklearna medicina, radiologija
LOKACIJA: Ljubljana
KONTAKT: tel.: +386(1) 522 84 08; e-mail:  info@kclj.si

Pripremio: Robert Bertović