Turska

Na raskrsnici svjetova ova zemlja privlači i medicinske turiste s raznih strana.
Pacijenti iz Nizozemske, Ukrajine, Rusije, Njemačke, Bugarske, te bliskoistočnih i arapskih zemalja, svi dolaze u Tursku. Svake godine Tursku posjeti oko 20 milijuna turista. Oni, uz oko 4,5 milijuna turskih državljana koji žive izvan Turske glavni su korisnici medicinskog turizma u toj zemlji.

Tursko Ministarstvo Zdravstva upravlja sa oko 55 posto  1200 bolnica, dok ostale pripadaju sveučilištima, privatnim osobama i strancima. U skladu s namjerama da postane članica EU-a, Turske javne i privatne institucije strogo provode kvalitativne, tehničke i zdravstvene standarde, što nadgleda Ministarstvo zdravstva. Preko 30 bolnica i klinika već ima međunarodne certifikate JCI (Joint Commissions International), a mnoge imaju i razne druge.

Cijene u turskim bolnicama i klinikama osjetno su niže u odnosu na zapadnoeuropske, a slične su onima u latinskoameričkim ili dalekoistočnim bolnicama. To uz već postojeću turističku infrastrukturu čini Tursku izrazito konkurentnom zemljom.

Eventualni problemi mogu nastati zbog nedostatka osoblja koje govori  dobro engleski jezik, kao i zbog nestručnosti u baratanju s potrebnim medicinskim dokumentima u nekim turskim bolnicama.

KLINIKA: ANADOLU MEDICAL CENTER 
SPECIJALNOST: pedijatrijska kirurgija i kardiologija, opća kirurgija, minimalna invazivna kirurgija, onkološka kirurgija, kirurška intenzivna skrb, oftalmologija, otorinolaringologija, ortopedija i traumatologija, zdravlje stopala, kirurgija ruke i mikrokirurgija, urologija, torakijalna kirurgija, kardiovaskularna kirurgija, elektrofiziologija i aritmija, interventna kardiologija, neinvazivna kardiologija, ginekološka ontologija, uroginekologija, in-vitro fertilizacija i reproduktivna endokrinologija, potpomognuta oplodnja, neurokirurgija, kirurgija epilepsije, kirurgija kralježnice, kirurgija tumora, neuro-onkološka kirurgija, neurologija, dijagnostika, radiologijaintenzivna skrb, LOKACIJA: Kocaeli (Cumhuriyet mahallesi 2255 sokak no:3 Gebze)
KONTAKT: tel.: 44 44 276

KLINIKA: BASKENT UNIVERSITY ALANYA HOSPITAL
SPECIJALNOST: alergologija, angiologija, audiologija, dermatologija, dijaliza, endokrinologija, opća medicina, opća kirurgija, gerijatrija, ginekologija i opstetrika, zarazne bolesti, intenzivna skrb, interna medicina, maksitofacijalna kirurgija, nefrologija, neurologija, neurokirurgija, neonatalna intenzivna skrb, nutricionizam i prehrana, oftalmologija, ortopedija i artroskopija, otorinolaringologija, pedijatrija, fizioterapija, rehabilitacija, pneumologija, reproduktivna medicina, reumatologija, torakalna kirurgija, traumatologija, liječenje tropskih bolesti, urologija, vaskularna kirurgija, radiologija, kardiologija
LOKACIJA: Alanya (Saray Mah. Yunus Emre Cad. No:1)
KONTAKT: tel.:+00 90 242 511 00 53; e-mail: medex@baskent-aln.edu.tr

KLINIKA: CANKAYA HOSPITAL
SPECIJALNOST: ortopedija i traumatologija, operacije ruke i mikrokirurgija, kardiologija, kardio-vaskularna kirurgija, interna medicina, opća kirurgija, neurokirurgija, urologija
LOKACIJA: Ankara (Bülten Sokak No:44 Çankaya)
KONTAKT: tel.: +90 (312) 426 14 50; e-mail: bilgi@cankayahastanesi.com.tr

KLINIKA: HIZMET HASTANESI
SPECIJALNOST: transplantacija bubrega, dermatologija, pedijatrija, intenzivna skrb za interne bolesti, endokrinologija i bolesti metabolizma, fizio-medicina i rehabilitacija, opća kirurgija, plućne bolesti, oftalmologija, interne bolesti, nefrologija, opstetrika i ginekologija, kardiovaskularna kirurgija, kardiologija i interventna kardiologija, intenzivna koronarna skrb, otorinolaringologija, kardiovaskularna intenzivna skrb, neurologija, neuropsihijatrija, epilepsija, neurokirurgija, ortopedija i traumatologija, urologija, neonatalna intenzivna skrb, dijagnostika
LOKACIJA: Istanbul (Merter-Bahçelievler E-5 yanyolu, Eserkent yani,  Bahçelievler)
KONTAKT: tel.: (0212) 444 8 111

KLINIKA: INTERNATIONAL HOSPITAL INSTAMBUL
SPECIJALNOST: dijagnostika, klinički laboratorij, hematologija, imunologija, radiologija, kardiologija, endoskopija, audiologija, testiranje funkcije pluća, nuklearna medicina, mjerenje toka urina, urodinamika, opća kirurgija, laporaskopska kirurgija, gastrointestinalna kirurgija, endokrinološka kirurgija, vaskularna kirurgija, ortopedija, traumatologija, ortopedska onkologija, ortopedska kirurgija, opstetrika i ginekologija, ginekološka onkologija, neplodnost i in-vitro oplodnja, menopauza, uroginekologija, urologija, bolesti prostate, kamenac, muška neplodnost, interna medicina, opća medicina, gastroenterologija, reumatologija, endokrinologija, nefrologija, dijaliza, kardiologija, tuberkuloza, zarazne bolesti, pedijatrija, kardiovaskularna kirurgija, torijakalna kirurgija, otorinolaringologija, kirurgija glave i vrata, neurotologija, mikrokirurgija, oftalmologija, dermatologija, fizioterapija i rehabilitacija, nuklearna medicina
LOKACIJA: Istanbul
KONTAKT: tel.:+90 212 468 44 44; e-mail: info@internationalhospital.com.tr

KLINIKA: JINEMED HOSPITAL – IVF TURKEY
SPECIJALNOST: ginekologija, liječenje neplodnosti, ortopedija, opća kirurgija
LOKACIJA: Istanbul (Nuzhetiye Cad. Deryadil Sk. No:1 Besiktas)
KONTAKT: tel.: 90 212 260 40 40

KLINIKA: SEMA HASTANESI
SPECIJALNOST: kardiologija, kardio-vaskularna kirurgija, pedijatrijska kirurgija, dermatologija, endokrinologija, oftalmologija, gastroenterologija, zarazne bolesti, opća kirurgija, odjel intenzivne skrbi, interna medicina, neurologija, neurokirurgija, nuklearna medicina, opstetricija i ginekologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, pedijatrija, fizioterapija i rehabilitacija, psihijatrija, radiologija, urologija, tretman bolne kralježnice s ozonom
LOKACIJA: Istanbul (Yali Mah. Sahil Yolu Sk. No:16 – Dragos)
KONTAKT: tel.:+90 216 444 73 62; e-mail: info@semahastanesi.com.tr

KLINIKA: YEDITEPE UNIVERSITY HOSPITAL
SPECIJALNOST: kardiologija, dječje zdravlje i pedijatrija, dermatologija, zarazne bolesti, endokrinologija i bolesti metabolizma, gastroenterologija, hematologija, onkologija, nefrologija, reumatologija, mikrobiologija, neurologija, nuklearna medicina, fizioterapija i rehabilitacija, plućne bolesti, radiologija, reanimacija, kardiovaskularna kirurgija, otorinolaringološke bolesti, opća kirurgija, transplantacijska kirurgija, neurokirurgija, opstetrika i ginekologija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, pedijatrijska kirurgija, torijakalna kirurgija, urologija
LOKACIJA: Istanbul (Devlet Yolu Ankara St. No:102/104 Kozyatagi)
KONTAKT: tel.: +90 216 578 40 00; e-mail: internationalpatients@yeditepe.edu.tr

Pripremio: Robert Bertović