Indijski hindu hramovi

Sveta mjesta na kojima se dokidaju granice između čovjeka i sveprožimajućeg božanskog principa.

Hinduizam se ne može opisati kao religija u tradicionalnom smislu riječi jer ne podrazumijeva jedinstveni skup dogmi, već mnoštvo filozofskih i intelektualnih struja koje se od davnina razvijaju na području Indije. 

Ipak, većina tradicija posjeduje nekolicinu zajedničkih točki, među kojima su vjera u koncepte karme i reinkarnacije, vjeru u vrhovni božanski princip koji prožima sve u svemiru (Brahman), te  vjeru u božansko podrijetlo i istinitost Veda, drevnih spisa  čije duhovno znanje obuhvaća sve aspekte života.

Važan aspekt unutar većine struja Hinduizma jest posjet hramovima, tj. mandirima. Prvenstvena namjena hrama jest pružanje mjesta na kojem se može ostvariti duhovno znanje, pri čemu je hram stvoren kako bi se dokinule granice između čovjeka i božanskoga.

Također, on igra i važnu kulturnu, obrazovnu i društvenu ulogu u svakodnevnom životu hinduističke zajednice.

Izvršavati štovanje unutar hramova nije obavezno, pa tako oni bilježe mnogo veću posjećenost za vrijeme važnijih blagdana, npr. Holija i Diwalija, a mnoge hinduističke obitelji imaju i kućno svetište.

Hramovi su najčešće posvećeni jednom glavnom božanstvu te božanstvima koji se uz njega vezuju, no u nekim slučajevima hram može biti posvećen i više njima. Božanstva su utjelovljena u obliku kipova koji se nazivaju murtiji, te se obožavaju kroz puju – ritual pranja, oblačenja i nuđenja darova (npr. hrane, pića, cvjetova i lišća) božanstvu.

U hramu se također izvode i kirtani i bhajani, posvećene pjesme uz pomoć kojih se izražava ljubav prema jednom božanstvu ili više njih te postiže duhovno pročišćenje.  Iako su u većini slučajeva otvoreni za sve posjetitelje, neki hramovi uopće ne dozvoljavaju ne-Hindusima ulaz, ili pak pristup u prostorije s mandirima.

HRAM: BADRINATH
LOKACIJA: Badrinath, Uttarahkand
KONTAKT: + 91 – (135) 2430261; e-mail: admin@badarikedar.org

HRAM: DWARKADHEESH
LOKACIJA: Dwarka, Gujarat
KONTAKT: e-mail: webmaster@dwarkadhish.org

HRAM: KAPALEESWARAR
LOKACIJA: Chennai, Tamil Nadu
KONTAKT: tel.: 91- 44 – 24641670; e-mail: mylaikapaleeswarartemple@gmail.com

HRAM: KASHI VISHWANATH
LOKACIJA: Varanasi, Uttar Pradesh
KONTAKT: tel.: 0542- 2392629; e-mail: nyas@shrikashivishwanath.org

HRAM: MAHALAKSHMI
LOKACIJA: Kolhapur, Maharashtra
KONTAKT: tel.: 0231- 2626147

HRAM: MEENAKSHI
LOKACIJA: Madurai, Tamil Nadu
KONTAKT: tel.: 091- 452- 2344360.; e-mail: info@maduraimeenakshi.org

HRAM: SHREE SIDDHIVINAYAK
LOKACIJA: Mumbai, Maharashtra
KONTAKT: tel.: +91-022-24373626; e-mail: info@siddhivinayak.org

HRAM: SRI RANGANATHAR SWAMY
LOKACIJA: Trichy, Tamilnadu
KONTAKT: tel.: +91 431 2432246; e-mail: srirangamtemple@gmail.com

HRAM: SRI RAJAKALIAMMAN
LOKACIJA: Agaram Village, Tamilnadu
KONTAKT: tel.: +9 1 4179 246342; e-mail: contact@rajakaliamman.org

HRAM: SOMNATH
LOKACIJA: Veraval, Gujarat
KONTAKT: tel.: +91-79-22686442,; e-mail: somnathad1@sancharnet.in

HRAM: SRI JAGANNATH
LOKACIJA: Puri, Orissa
KONTAKT: 91-6752-223002; e-mail: jagannath.or@nic.in

HRAM: SRI RAJA RAJESWARI
LOKACIJA: Kochi, Kerala
KONTAKT: tel.: + 91 484 349492; e-mail: rajarajeswari@rediffmail.com

HRAM: SRI VENKATESWARA
LOKACIJA:  Tirupati, Andhra Pradesh (Tirumala Tirupati Devasthanams, TTD Administrative Building, K.T. Road)
KONTAKT: tel.: +91-877-2233333, e-mail: pro@tirumala.org

HRAM: SWAMINARAYAN AKSHARDHAM
LOKACIJA: New Delhi, Delhi (N. H. 24, Near Noida Mor)
KONTAKT: tel.: (011) 2201 6688; e-mail: info@akshardham.com

HRAM: VAISHNO DEVI
LOKACIJA: Katra, Jammu&Kashmir
KONTAKT: tel.: +91-1991-232367; e-mail: online@maavaishnodevi.org

Pripremila: Silvia Vidović