Ljepota i posebnost

Poznati poslovni čovjek, ali i paleontolog (u Nigeriji pronašao kostur dinosaurusa koji je poklonio venecijanskom Prirodolsvnom muzeju), arheolog (sudjelovao je u 130 ekspediicija) i etnolog (bavio se proučavanjima plemenski kultura) Giancarlo Ligabue (1931.-2015.) sakupio je zavidnu zbirku predmeta, a brižljiv odabir može se razgledati u venecijanskoj palači Loredan na Trgu Santo Stefano od 12.1.-30.6.2018. na izložbi naslovljenoj „Svijet koji nije postojao“.

Dvjestotinjak predmeta s područja srednje i južne Amerike iz doba prije 1492. (Kolumbov dolazak u novu zemlju, koju je smatrao Indijom) pokazuje kontinuitet života više tisuća godina na izuzetno visokoj civilizacijskoj i kulturnoj razini.

Predočeno je četrdesetak kultura, među kojima spominjem tek Maje, Inke, Asteke, Olmeke i Zapoteke, kao najpoznatije s područja današnjeg Meksika, Guatemale, Parua, Kolumbije, Ekuadora i Paname.

ligabue_fondazioe

Nakon očeve smrti, Alex Inti Ligabue utemeljio je Fondaciju Giancarlo Ligabue (2016.) nastavljajući očevu vokaciju koju je opisao sljedećim riječima: „Zanimalo ga je pokazivanjem zbirke dati glas „izgubljenim“ kulturama“, a kriterij pri kupnji bile su „Ljepota i posebnost“ odabranog predmeta.

Prema riječima kustosa , Alex Inti (bog Sunca kod Inka) Ligabue, također i sam sakupljač, traga za odgovarajućom palačom u Veneciji, gdje bi mogao udomiti očevu zbirku (obojica su rođeni Venecijanci).

gianligab

Prema izboru izloženom u palači Loredan, jasno je da se radi o vrhunskom arheološkom materijalu – od keramičkih figura i posuda (s podrobnim opisom o stilu, kulturi i lokaciji) preko kamenih figura i nakita od žada do fotografija lokaliteta i običaja (poput starodrevne igre loptom koja se udara bokom!): sve ono što se može vidjeti u vrhunskim knjigama o arheologiji može se u priličnoj mjeri zateći na ovoj izložbi.

olga-vujovic-200Piše: Olga Vujović
Povjesničarka umjetnosti i komparatistica književnosti

Facebook Like Button