Medicinski turizam u Africi

Tunis je zemlja i medicinskog turizma

Nestabilna politička situacija u sjevernoj Africi, utječe na razvoj medicinskog turizma u ovoj zemlji.

Egipat

Popularna turistička meka proširuje svoje ponudu i na medicinski sektor.

Južnoafrička Republika

Vrhunsko osoblje i kvalitetne medicinske ustanove glavni su aduti ove afričke turističke meke.