Estetska medicina u Africi

Egipat

Sjevernoafrička meka estetskog turizma.

JAR

Povećanje grudi i safari? U ovoj zemlji samo je nebo granica.

Tunis

Stručan medicinski kadar i niske cijene zahvata prizivaju korisnike iz cijeloga svijeta.