Znate li gdje Europa želi biti 2020.godine?

O Europskim ciljevima i strateškom mišljenju, čitajte na Wish.hr-u.

Europska Unija svoj razvoj bazira na sedmogodišnjem strateškom promišljanju i planiranju, te sukladno tome donosi sedmogodišnji proračun koji će podržavati ostvarivanje zacrtanih sedmogodišnjih ciljeva.

Ciljevi i prioriteti Europske Unije za razdoblje 2014-2020 određeni su u dokumentu Strategija Europa 2020, koja predstavlja krovni strateški dokument Europske Unije. Svaka zemlja članica u pripremi vlastitih strateških dokumenata obvezna je uzeti u obzir ciljeve zacrtane ovom strategijom.

Evo preglednog i sažetog uvida u ciljeve koje je Europska Unija postavila na razini cijele EU ali i svakoj zemlji članici do 2020. godine.

Europe 2020 definira tri osnovna prioriteta Unije za iduće programsko razdoblje (2014 – 2020):
1. Pametan rast – rast i razvoj gospodarstva zasnovanog na znanju i inovacijama.
2. Održiv rast – poticat će se efikasna upotreba resursa, ekološki prihvatljivo i konkurentno
gospodarstvo
3. Uključiv rast – gospodarstvo visoke zaposlenosti koje će pružati društvenu i prostornu
koheziju

Širokim konsenzusom svih zemalja člnica dogovoren je ograničeni broj mjerljivih ciljeva koje se
želi postici do 2020. godine.
Ciljevi koje EU želi postići do 2020. godine su:
• Zaposlenost populacije između 20 i 64 godine na razini od 75%, uključujući veću zastupljenost
žena i starijih radnika
• Ulaganje u istraživanje i razvoj (R&D) na razini od 3% EU GDP-a
• Postignuće klimatsko-energetskog cilja ’20/20/20′ (smanjenje emisije stakleničkih plinova za
20%, povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora za 20%, povećanje energetske učinkovitosti
za 20%)
• Postotak ranog napuštanja školovanja ispod 10%, te minimalno 40% mlade generacije s
diplomom
• 20 milijuna manje ljudi izloženih riziku siromaštva

Europska komisija istaknula je sedam inicijativa kojima će nastojati ubrzati dostizanje
svakog od navedenih ciljeva:
1. Poboljšanje okvira i pristupa izvorima financiranja za istraživanje i inovacije, te
osiguravanje da se inovativna ideja pretvori u proizvod ili uslugu koja kreira rast i
zapošljavanje
2. Poboljšanje kvalitete obrazovnog sustava i olakšavanje ulaska mladih na tržište rada
3. Ubrzavanje the roll-out brzog interneta i oostavrivanje koristi jedinstvenog digitalnog
tržišta za stanovništvo i gospodarstvo
4. Povećanje učinkovitosti gospodarstva u upotrebi resursa, povećanje korištenja energije
iz obnovljivih izvora, moderniziranje prijevoznog sektora i promoviranje energetske
učinkovitosti
5. Poboljšanje poslovnog okruženja, posebice za male i srednje poduzetnike, te poticanje
razvoja snažne industrijske osnove koja će biti konkutentna na svjetskom tržištu
6. Moderniziranje tržišta rada, kroz cjeloživotno obrazovanje i veću mobilnost osigurati
bolje uravnoteženje ponude i potražnje na tržištu rada
7. Osigurati društvenu i prostornu (teritorijalnu) koheziju takvu da korist od rasta
gospodarstva bude što šire raspoređena, te da se siromašnima i društveno isključenima
osigura život u dostojanstvu i društvenoj uključenosti.

Navedenih sedam inicijativa obvezivat će EU i zemlje članice, pa tako i Republiku Hrvatsku od 1. srpnja 2013. godine.

U idućem članku saznat ćete koje su četiri ključne slabosti Hrvatske prema kojima će EU usmjeriti sredstva iz EU fondova od 2014. do 2020. godine…

Slike: Sxc
Tekst; Marija Tufekčić

Facebook Like Button