Australske marine

Otočna zemlja dugog, toplog ljeta.

Australija je otočna zemlja/kontinent s puno toplih i sunčanih dana te visokim standardom. Ako se tome pridoda činjenica da se zbog puste unutrašnjosti gotovo svo stanovništvo smjestilo uz obalu, ne čudi da je jedan od najpopularnijih hobija jedrenje. Rezultat toga su i brojne marine uzduž australske obale. Veće marine postoje ne samo zbog jedriličara već i zbog brojnih čarter kompanija.

Sveukupno u Australiji postoji preko 300 marina i pristaništa za jedriličare. Večinom su dobro opremljene, sa svom pratećom infrastrukturom uključujući i razne dodatne sadržaje. Cijene veza ovise o veličini plovila, kao i o dužini vremena. Jednodevni pristanak jedrenjekom do deset metara dužine koštati će od 30 australskih dolara naviše, dok će se tjedni vez višetrupnog broda od 15 metara trebati platiti u prosijeku 350 dolara, ali u nekim marinama i više od 600.

Zbog izoliranosti, australska je podvodna fauna i flora bogata vrstama koje obitavaju samo na tome području. Tako se 80% vrsta koje nastanjuju australske južne obale ne mogu naći nigdje drugdje na svijetu.

MARINA: ABEL POINT  
LOKACIJA: 20° 15’7 S / 148° 42’6 E
KAPACITET:  500 vezova za brodove do 60 m duljine i 3.5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 4152 3822; e-mail: abelpoint@meridienmarinas.com.au

MARINA: BEROWRA WATERS   
LOKACIJA: 33° 36 S / 151° 07 E
KAPACITET:  132 veza za brodove do 30 m duljine i 8 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 02 9456 7000; e-mail: office@berowrawatersmarina.com.au

MARINA: BLUEWATER  
LOKACIJA: 16° 47’05 S / 145° 41’56 E
KAPACITET:  108 vezova za brodove do 18 m duljine i 2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 4055 6040; e-mail: bluewatermarina@bigpond.com

MARINA: CAIRNS MARLIN
LOKACIJA: 16° 55’1 S / 145° 46’9 E
KAPACITET:  214 vezova za brodove do 80 m duljine i 6 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 4052 3866; e-mail: marina@cairnsports.com.au

MARINA: CAPE JAFFA ANCHORAGE 
LOKACIJA: 36° 56’10.594 S / 139° 41’51.476 E
KAPACITET:  38 vezova za brodove do 30 m duljine i 3 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 0439 189 396; e-mail: info@capejaffaanchorage.com.au

MARINA: CARNARVON YACHT CLUB 
LOKACIJA: 24° 54 S / 113° 39 E
KAPACITET:  34 veza za brodove do 12 m duljine i 1.6 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 08 9941 2565; e-mail:  admin@carnarvonyachtclub.com.au

MARINA: COOMERA WATERS 
LOKACIJA: 27° 50’7 S / 153° 22’1 E
KAPACITET:  70 vezova za brodove do 30 m duljine
KONTAKT: tel.: 07 5561 8809; e-mail: matt_jordan@coomerawaters.com.au

MARINA: COOPER COVE 
LOKACIJA: 33° 55.5 S / 137° 38.0 E
KAPACITET:  121 vez za brodove do 17.5 m duljine i 2.5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 08 8823 3861; e-mail: m.nance@bigpond.com

MARINA: CRUISING YACHT CLUB OF SOUTH AUSTRALIA 
LOKACIJA: 34° S / 138° E
KAPACITET:  403 vezova za brodove do 35 m duljine
KONTAKT: tel.: 08 8248 4222; e-mail: reception@cycsa.com.au

MARINA: DOCKSIDE MILDURA MARINA 
LOKACIJA: 34° 11’09 S / 142° 10’27 E
KAPACITET:  100 vezova za brodove do 20 m duljine i 3.5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 03 5023 5222; e-mail: jdaffy@dockside.com.au

MARINA: EMPIRE BOBBIN HEAD 
LOKACIJA: 33° 39’28”45 S / 151° 09’1”19 E
KAPACITET:  200 vezova za brodove do 25 m duljine i 4 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 02 9457 9011; e-mail: felicity@empiremarinas.com.au

MARINA: FERGUSON BOATSHED  
LOKACIJA: 33° 48’15 S / 151° 14’48 E
KAPACITET:  45 vezova za brodove do 40 m duljine i 15 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 02 9968 3729; e-mail: info@sydneyharbour.com.au

MARINA: FREMANTLE BOAT PARK 
LOKACIJA: 32° 3.6′ S / 115° 44.7′ E
KAPACITET:  15 vezova za brodove do 17 m duljine i 4 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 08 9335 3475; e-mail: info@fremantleboatpark.com.au

MARINA: GOLD COAST CITY MARINA & SHIPYARD 
LOKACIJA: 30° 42’06 S / 152° 03’71 E
KAPACITET:  96 vezova za brodove do 50 m duljine i 3.5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 5502 5888; e-mail: info@gccm.com.au

MARINA: GREAT SANDY STRAITS
LOKACIJA: 25° 17’8 S / 152° 54’5 E
KAPACITET:  176 vezova za brodove do 39 m duljine i minimum 2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 4152 3822; e-mail: gssmarina@bigpond.com

MARINA: HOPE ISLAND 
LOKACIJA: 27° 52 S / 153° 21 E
KAPACITET:  236 vezova za brodove do 32 m duljine i 5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 5632 0427; e-mail: info@hopeislandmarina.com.au

MARINA: HORIZON SHORES 
LOKACIJA: 27° 47 S / 153° 23 E
KAPACITET:  550 vezova za brodove do 20 m duljine i 1.8 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 4152 3822; e-mail: horizonshores@meridienmarinas.com.au

MARINA: KEPPEL BAY 
LOKACIJA: 23° 09’6 S / 150° 47’3 E
KAPACITET:  400 vezova za brodove do 35 m duljine i 1.1 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 1800 336 244; e-mail: info@keppelbaymarina.com.au

MARINA: KERMANDIE
LOKACIJA: 43° 09.5 S / 146° 57.5 E
KAPACITET:  80 vezova za brodove do 20 m duljine i 3.2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 03 6297 1052; e-mail: kermandie@kermandie.com.au

MARINA: KURING-GAI MOTOR YACHT CLUB  
LOKACIJA: 33° 37’0 S / 151° 12’4 E
KAPACITET:  84 veza za brodove 6 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 02 9456 3538; e-mail: kmycsec@bigpond.net.au

MARINA: MARINA OCEANUS 
LOKACIJA: 27° 58 S / 153° 25’5 E
KAPACITET:  83 veza za brodove do 60 m duljine i 4 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 5528 2328; e-mail: rooster@marinaoceanus.com

MARINA: MIRAGE PORT DOUGLAS 
LOKACIJA: 16° 29 S / 145° 27’5 E
KAPACITET:  112 vezova za brodove do 32 m duljine i 2.2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 4099 5775; e-mail: portdouglas@meridienmarinas.com.au

MARINA: MARINES COVE 
LOKACIJA: 23° 09’6 S / 150° 47’3 E
KAPACITET:  110 vezova za brodove do 40 m duljine
KONTAKT: tel.: 07 5591 2800; e-mail: manager@marinerscovemarina.com.au

MARINA: MARMONG POINT  
LOKACIJA: 32° 98 S / 151° 62 E
KAPACITET:  245 vezova za brodove do 25 m duljine i 4 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 02 4958 3333; e-mail:  enquiries@marmongpointmarina.com.au

MARINA: MIDDLE HARBOUR YACHT CLUB 
LOKACIJA: 33° 48’24”65 S / 151° 14’52”26 E
KAPACITET:  75 vezova za brodove do 60 m duljine i 3.2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 02 9969 1244; e-mail: marina.manager@mhyc.com.au

MARINA: MOOLOOLABA
LOKACIJA: 26° 42 S / 153° 07 E
KAPACITET:  265 vezova za brodove do 18 m duljine i 2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 5444 5653; e-mail: matt.d@mooloolabamarina.com.au

MARINA: MORETON BAY TRAILER BOAT CLUB  
LOKACIJA: 27° 27 S / 153° 11’41 E
KAPACITET:  333 veza za brodove do 24 m duljine i 2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 3893 0810; e-mail: marina@mbtbcmarina.com.au

MARINA: NOOSA
LOKACIJA: 26° 394581 S / 153° 041612 E
KAPACITET:  40 vezova za brodove do 17 m duljine i 2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 5473 0166; e-mail: info@noosamarina.com.au

MARINA: PATTERSON LAKES 
LOKACIJA: 38° 04.20 S / 145° 08.05 E
KAPACITET:  300 vezova za brodove do 30 m duljine i 2.5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 03 9772 6622; e-mail: info@pattersonlakesmarina.com.au

MARINA: PORT BOUVARD 
LOKACIJA: 32° 36.30′ S / 115° 38.50′ E
KAPACITET:  182 vezova za brodove do 35 m duljine i 3 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 08 9534 6444; e-mail: admin@portbouvardmarina.com.au

MARINA: ROWELL
LOKACIJA: 33° 39’5 S / 151° 18’4 E
KAPACITET:  15 vezova za brodove do 20 m duljine
KONTAKT: tel.: 02 9997 1674; e-mail: info@rowellmarine.com.au

MARINA: ROYAL MELBOURNE YACHT SQUADRON 
LOKACIJA: 37° 51.7 S / 144° 57.8 E
KAPACITET:  180 vezova za brodove do 30 m duljine i 2.4 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 03 9534 0227; e-mail: office@rmys.com.au

MARINA: ROYAL MOTOR YACHT CLUB BROKEN BAY 
LOKACIJA: 33° 39’05 S / 151° 18 E
KAPACITET:  220 vezova za brodove do 20 m duljine i 15 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 02 9997 5511; e-mail: info@rowellmarine.com.au

MARINA: RUNAWAY BAY 
LOKACIJA: 27° 53’95 S / 153° 24’3 E
KAPACITET:  195 vezova za brodove do 18 m duljine i 3.5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 5577 1400; e-mail: mike@runawaybaymarina.com.au

MARINA: SANCTUARY COVE 
LOKACIJA: 27° 51’1 S / 153° 21’8 E
KAPACITET:  297 vezova za brodove do 46 m duljine i 2.5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 5577 6069; e-mail: marina@sanctuarycove.com

MARINA: SCARBOROUGH
LOKACIJA: 27° 10 S / 153° 06 E
KAPACITET:  210 vezova za brodove do 20 m duljine i 1.9 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 3880 0300; e-mail: info@scarbmarina.com.au

MARINA: SOLDIERS POINT 
LOKACIJA: 30° 42’06 S / 152° 03’71 E
KAPACITET:  100 vezova za brodove do 30 m duljine i 2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 02 4982 7445; e-mail: enquiries@soldiersptmarina.com.au

MARINA: ST KILDA
LOKACIJA: 37° 52.3 S / 144° 58.4 E
KAPACITET:  200 vezova za brodove do 20 m duljine i 1.8 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 03 9534 0448; e-mail: stkildamarinapl@bigpond.com

MARINA: THE BEACHES – KINGS COVE
LOKACIJA: 37° 53.6 S / 147° 50.2 E
KAPACITET:  40 vezova za brodove do 14 m duljine i 2 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 03 5156 2651; e-mail: graham.cole@kingscovemetung.com.au

MARINA: TOWNSVILLE YACHT CLUB 
LOKACIJA: 19° 15’5 S / 146° 49’3 E
KAPACITET:  165 vezova za brodove do 35 m duljine i 2.7 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 07 4772 1192; e-mail: manager@tmbyc.com.au

MARINA: YAMBA
LOKACIJA: 29° 26 S / 153° 21 E
KAPACITET:  100 vezova za brodove do 42 m duljine i 3.5 m gaza broda
KONTAKT: tel.: 02 6646 9898; e-mail: yambamarina@hotkey.net.au

Pripremio: Robert Bertović

Facebook Like Button