O prodaji lijekova putem interneta

Nije potrebna žurba s donošenjem Pravilnika o prodaji lijekova putem interneta!

Slijedom preuranjenih izjava o već definiranom i sa strukom usuglašenom načinu provođenja procesa prodaje bezreceptnih lijekova putem interneta u Hrvatskoj, Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) želi informirati stručnu i širu javnost o istom, kao i o složenosti donošenja Pravilnika o uvjetima za promet lijekovima na daljinu putem interneta.

Obzirom na složenost problematike prilikom internet prodaje lijekova po pitanju stručnog savjetovanja magistra farmacije o primjeni lijekova, nadzora i izdavanja lijeka, ali i njegove distribucije, nije nužno donositi žurno ovaj Pravilnik jer konkretizacija uvođenja internet prodaje lijekova u Hrvatskoj kao i u EU nije predmet opće liberalizacije tržišta lijekova sa fiksno zadatim terminskim rokom, izuzev definiranja i zaštite jedinstvenog zaštitnog logotipa za Hrvatsku, kao i uvjeta njegovog korištenja od strane autoriziranih korisnika (ljekarni) pod nadzorom nadležnih tijela.

Vodeće europske zemlje još uvijek nisu u potpunosti uredile ovakve modele liberalizacije prodaje bezreceptnih lijekova, stoga niti Hrvatska ne treba žuriti s donošenjem Pravilnika prije nego li se sustavno sa svim interesnim sudionicima raspravi o svim prednostima i rizicima prodaje lijekova putem interneta.

Zdravstveno skrbiti o pacijentima uz brigu o njihovoj sigurnosti i kakvoći lijekova koji se nude putem interneta je vrlo složen i kompleksan proces. Internet ljekarništvo s jedne strane ima svoje prednosti (brža dostupnost lijekovima, mogućnost uvida u veći broj lijekova, privatnost, jednostavnost), no s druge strane izlaže pacijente riziku (pojava nelegalnih distribucijskih kanala i krivotvorenih lijekova, neprikladna uporaba lijekova, krivi lijek za krivog pacijenta, ograničena dostupnost stručnog savjeta magistra farmacije, …).

Prilikom kupnje lijekova putem interneta, potrošači koji ne kupuju lijekove od legalnih internetskih dobavljača moraju biti svjesni da se izlažu riziku kupnje krivotvorenih lijekova. Krivotvoreni lijekovi mogu biti nedjelotvorni, štetni, čak i smrtonosni.

Stav HFD-a je u skladu sa stavovima Hrvatske ljekarničke komore, koja je Ministarstvu zdravlja RH još 30. lipnja 2015. uputila svoje Mišljenje o nacrtu Pravilnika za promet lijekovima na daljinu putem interneta, u kojem jasno ukazuju kako uopće ne treba požurivati internet prodaju kao proces liberalizacije prodaje bezreceptnih lijekova te da se isključivo zagovara model uvođenja internet ljekarni kao u nekim europskim zemljama, po kojem se online-naručeni lijek isključivo podiže u postojećoj ljekarni (tzv. brick&mortar, fizički postoji).

Dakle, vodeći isključivo računa o sigurnosti i zdravlju pacijenata, HFD odlučno i dosljedno zastupa stav da se NE podržava oblik prodaje bezreceptnih lijekova putem interneta dostavom na kućnu adresu.

Ne sumnjamo kako će temeljem tradicionalno uspješne suradnje i partnerstva, Ministarstvo zdravlja i Agencija za lijekove i medicinske proizvode uvažiti stavove čelnih ljekarničkih strukovnih institucija da se lijekovi ne dostavljaju na kućnu adresu, te će se kvalitetan Pravilnik donijeti tek nakon provođenja šire javne rasprave, na dobrobit zaključka kako- „Lijek nije roba!“ i da u Hrvatskoj zajednički odgovorno skrbimo o zdravlju i sigurnosti naših pacijenata!

Uz dopuštenje: Hrvatsko farmaceutsko društvo (sve fotografije)