Spolna pristranost u tehnologiji nije ograničena samo na IT i inženjerstvo

Iako većina žena posao u sektoru tehnologije smatra privlačnim većina žena priznaje da je spolna pristranost u sektoru tehnologije gora nego što su očekivale.

Koja je percepcija žena zaposlenih na netehnološkim pozicijama u sektoru tehnologije? Iako velik broj žena smatra rad u sektoru tehnologije vrlo privlačnim, istraživanja otkrivaju da je spolna pristranost prisutna i nije samo ograničena na žene zaposlene na radnim mjestima u sektoru informacijske tehnologije (IT) i inženjerstva.

Tehnologija je danas prisutna u svim segmentima poslovanja. Odjeli kao što su Ljudski resursi, Financije, Marketing i Služba za korisnike sve više zahtijevaju tehnološke kompetencije uz kompetencije nevezane uz sektor tehnologije, iskustvo i vještine. Istraživanje se bavi upravo tom pojavom i razjašnjava mitove, mišljenja i predrasude zbog kojih sektor tehnologije ne uspijeva privući više žena na raznim pozicijama.

Većina žena smatra posao u sektoru tehnologije privlačnim jer im daje slobodu inovativnosti, dinamično radno okruženje i fleksibilno radno vrijeme. Ostale prednosti zaposlenja u tehnološkoj kompaniji uključuju neformalan način odijevanja i manju hijerarhijsku strukturu u odnosu na druge branše.

zena-poslovno-1

Međutim jako veliki broj žena na pozicijama izvan sektora tehnologije smatra da je spolna pristranost gora nego što su očekivali. Postotak je još veći među ženama koje su na višim pozicijama na korporativnoj ljestvici i na višim menadžerskim pozicijama te među ženma koje su dio izvršnih odbora – mnoge tvrde da su doživjele spolnu pristranost na radnom mjestu. Štoviše, smatraju da su kao žene na poziciji nevezanoj uz sektor tehnologije naišle na manje poštovanja od muškarca na istoj poziciji.

Snažni ženskih uzori igraju ključnu ulogu u privlačenju žena u sektor tehnologije
Manjak ženskih uzora i vođa u tehnološkom sektoru neizostavno stvara prepreke za žene, koje to smatrju problemom.

No, isto tako veliki postotak žena zaposlenih na pozicijama koje ne spadaju u područje tehnologije tvrdi da bi ih veći broj žena na vodećim pozicijama inspirirao da potraže priliku za razvoj u sektoru tehnologije.

Neravnopravnost spolova ključna je prepreka za žene u tehnološkom sektoru
Istraživanja pokazuju da neravnopravnost spolova počinje već tijekom zapošljavanja, pri čemu više od dvije trećine ispitanica smatra da paketi pogodnosti nisu prilagođeni ženama i da se muškarcima pruža više prilika za razvoj karijere u tehnološkom sektoru .

Puno zaposlenica smatra da ih se na poslu tretira drukčije zbog njihova spola, a postotak raste na kada je riječ o ženama na pozicijama višeg menadžmenta. Povezanost između vodećih pozicija i neravnopravnost još je izraženija kada žene traže napredovanje u karijeri.

Istraživanja su pokazala da neravnopravnost spolova utječe i na samopouzdanje žena na poslu, pri čemu 1 od 3 žena priznaje da nije imala dovoljno samopouzdanja za traženje povišice.

Otklanjanje neravnopravnosti spolova prilika je za stvaranje bolje radne kulture
Rezultati pokazuju da otklanjanje neravnopravnosti spolova tvrtkama pruža priliku da stvore učinkovitiju korporativnu kulturu i poboljšaju svoje poslovanje poticanjem raznolikosti i inovacija. Većina žena smatra da bi zapošljavanje većeg broja žena poboljšalo poslovanje tvrtke i poboljšalo opće radno okruženje

Tekst omogućio: Booking.com

Facebook Like Button