Vinske ceste u svijetu

Argentinska vina

Bogata vina pod sjenom veličanstvenog planinskog masiva Anda.

Plešivica bogatstvo vinskih okusa u neposrednoj blizini Zagreba

Plešivičko gorje poznato je među vinoljupcima, a za sve koji još nisu bili u ovom bajkovito lijepom kraju, kod Samobora i Jastrebarskog, pravo je vrijeme da krenu put vinske ceste ovog bogatog kraja.

Južnoafrička vina najbolje od tradicija Starog kontinenta i Novog svijeta

Na samom jugu Crnog kontinenta smjestio se jedan od najjačih proizvođača vina na svijetu.

Međimurska županija

Vinova loza uzgajala se na ovom području još u vrijeme starih Rimljana.