Vinske ceste u svijetu

Međimurska županija

Vinova loza uzgajala se na ovom području još u vrijeme starih Rimljana.