Eu i mi

Ciljevi EU do 2020.godine

Znate li koji su tematski ciljevi Europske Unije u koje će ulagati do 2020. godine?