Kiparski dragulj u Hrvatskom zagorju

Galerija Antuna Augustinčića s izborom njegovih kiparskih radova i od nedavno izgrađenim Studiom GAA za povremene izložbe, zacijelo su istinski mamac za ljubitelje umjetnosti.

galeria-antuna-augustincica-1

Kipar Antun Augustinčić (1900.-1979.) rodnom je Klanjcu godine 1970. poklonio svoje brojne skulpture. U bivšem voćnjaku franjevačkog samostana arhitekt Ante Lozica sagradio je zgradu prilagođenu izlaganju Augustinčićevih skulptura, a sam je autor osmislio prvi postav galerije dostupne javnosti od 1976.

galeria-antuna-augustincica-2

Student Rudolfa Valdeca, Roberta Frangeša i Ivana Meštrovića, Augustinčić je pokazivao jednaku sklonost intimnoj i spomeničkoj skulpturi, pa je tako koncipiran i današnji postav GAA: lijeva dvorana ispunjena je intimnom plastikom s naglaskom na gracioznim ženskim aktovima, hodnički dio rezerviran je za portrete od ekspresionističkog do realističkog izričaja, dok je najveća, desna dvorana udomila javne spomeničke skulpture, s naglaskom na konjaničkim.

galeria-antuna-augustincica-3

Od 1990. oko Galerie Antuna Augustinčića osmišljen je park skulptura (Tihomir Stahuljak i suradnicI) u kojem se mogu vidjeti parkovne fontane kao i skulpture koje su maknute s prvobitnog smještaja (Moše Pijade). Urne s pepelom samog kipara i njegove supruge Nade ukopane su ispod skulpture „Nošenje ranjenika“, jedne od omiljenih kiparevih tema.

galeria-antuna-augustincica-4

Galerija Antuna Augustinčića ima status muzeja i od 1992. je u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja.

galeria-antuna-augustincica-6

galeria-antuna-augustincica-5

olga-vujovic-200Piše: Olga Vujović
Povjesničarka umjetnosti i komparatistica književnosti

Facebook Like Button