Bonton kulture ponašanja

Upoznajte se božićnim običajima diljem svijeta

Upoznajte se s različitim božićnim tradicijama i običajima karakterističnim za pojedine zemlje svijeta…

Svjetski razgovori

Pitate se kakav je bonton koje države što se tiče komuniciranja?

Bonton kupovanja dijamanta

Dijamant – najmoćniji talisman, simbol sreće i vjernosti u ljubavi!

Poslovni bonton u svijetu koji vam može pomoći

Upoznajte poslovni bonton i običaje u različitim zemljama svijeta.

Bonton u restoranu

Poznavanje pravila uljudnog ponašanja i njihova primjena su, kako se danas kaže, u trendu

Savjeti za žene poslovnog svijeta

Bonton i kodeks oblačenja kod poslovnih žena.

Dobri maniri u Mađarskoj

Mađarska, zemlja kulturnih i povijesnih znamenitosti, veliku pažnju pridaje bontonu.

Kultura ponašanja u različitim sredinama

Kako naučiti kulturnu ponašanja u različitim sredinama i nadvladati kulturološke razlike koje se odnose na žene?

Britanski Kraljevski bonton

Protokol i pravila koja se moramo pridržavati kada upoznajemo Britansku kraljevsku obitelj.

Kultura i bonton u Argentini

Argentina zemlja mnogobrojnih etničkih grupa i zemlja kulture, društva, jezika, etiketa, običaja, načina i protokola.